Actualització i innovació

El dolor crònic des d’una visió polièdrica i transdisciplinar

Tancat
Dolor crònic

Descripció

El dolor crònic és una patologia molt complexa que porta associada diversa simptomatologia i que acaba tenint repercussions negatives en la vida emocional, social, laboral i familiar de les persones que la pateixen i al seu entorn, una pèrdua en la qualitat de vida i, en molts casos, símptomes associats d'ansietat i depressió, entre altres. 

El dolor crònic depèn de factors fisiològics, psicològics i socioculturals, fet que requereix que el seu maneig i l'abordatge hagin de ser multidisciplinars i des d'una perspectiva biopsicosocial on s'integrin diferents especialitats. 

Aquest curs, que neix a iniciativa i amb el recolzament de la Fundació Afectats i Afectades de Fibromiàlgia i Síndrome Fatiga Crònica, vol abordar aquest problema de salut des d'una visió pràctica, holística i transdisciplinar amb l'objectiu que els professionals mèdics que tracten aquests pacients, així com la resta de professionals de la salut que intervenen en el procés assistencial, tinguin els coneixements, les actituds i les habilitats necessàries per fer un abordatge integral de dolor crònic i puguin realitzar una atenció rigorosa, actualitzada i basada en l'evidència científica. 

El dolor crònic té una alta prevalença a la nostra societat amb unes repercussions que traspassen l'àmbit específic de l'atenció mèdica. L'abordatge integral d'aquesta patologia amb formació específica per als professionals que tenen cura d'aquests pacients suposarà una millora important per a l'organització del sistema sanitari i per als processos assistencials actuals.

METODOLOGIA DOCENT

Es tracta d'un curs online de 18 hores on els alumnes podran aprendre al seu ritme a partir de materials autoformatius disponibles al Campus de l'IFMiL. Els alumnes treballaran també casos pràctics i activitats interactives que els permetrà posar a prova els coneixements adquirits. 

Aquesta formació compta amb el suport de la Fundació Afectats i Afectades de Fibromiàlgia i Síndrome Fatiga Crònica i l'aval científic de:

 • La Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor, SEMDOR
 • La Sociedad Española de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, SEFIFAC

 

Es tracta d'una activitat formativa finançada en el marc de la Inversió 4 del Component 18 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) mitjançant el programa Next-GenerationEU de la Comissió Europea.

 

Acreditació: Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 1,2 crèdits 09/033356-MD

Dirigit a

Professionals del camp de les ciències de la salut que volen adquirir els coneixements, actituds i habilitats necessàries per l'abordatge intregral del dolor crònic amb l'objectiu de realitzar una atenció rigorosa, actualitzada i basada en l'evidència científica. 

Objectius

 • Adquirir els coneixements, actituds i habilitats necessàries per a l'abordatge integral del dolor crònic, amb l'objectiu de realitzar una atenció rigorosa, actualitzada i basada en l'evidència científica. 
 • Realitzar una aproximació i judici diagnòstic clar i dur a terme els procediments diagnòstics més adequats 
 • Optimitzar el tractament farmacològic del dolor crònic basat en l’evidència científica actual. 
 • Conèixer les teràpies farmacològiques i no farmacològiques que han demostrat un benefici en el tractament del dolor crònic i altres que s'utilitzen. 
 • Conèixer les línies d’investigació actuals, tant a nivell nacional com internacional, sobre el dolor crònic. 
 • Integrar, conèixer i entendre les vivències i les necessitats de les persones amb dolor crònic  en la formació dels professionals que n’han de tenir cura.
 • Actualitzar els coneixements sobre organismes, procediments de valoració i concessió actuals respecte del certificat de discapacitat i/o incapacitats en el marc de la protecció social.  
 • Aprendre a elaborar informes sobre els problemes que ocasiona el dolor drònic, amb la informació suficient i necessària per valorar el seu procés i les limitacions que provoca. 
 • Dotar d’eines als professionals enfront de l'efecte "burnout" que sovint els suposa el maneig del dolor crònic.
 • Propiciar espais de debat sobre l’abordatge interdisciplinar del dolor crònic.
 • Formar en la utilització de les TICs tant per a la relació amb el pacient (informació, atenció, formació) com en la pròpia formació i interacció entre professionals
 • Fomentar una xarxa de professionals implicats en l’atenció al dolor crònic
 • Aplicar els objectius definits anteriorment a l’atenció a la Fibromiàlgia.
 • Promoure l’atenció professional tenint en compte les diferències biològiques i socioculturals.

Programa

MÒDUL I. Fisiologia, mecanismes de desenvolupament, diagnòstic i avaluació

1. Dolor Crònic. Característiques generals.

 • Presentació del curs. Justificació
 • Generalitats en Dolor Crònic (Definició, Epidemiologia, Tipus, Etiologia, Fisiopatologia).
 • Fisiopatologia dels mecanismes de cronicitat (sensibilització central...), vies de transmissió.
 • Concepte de sensibilització central
 • Diagnòstic

2. Principals síndromes de sensibilització central. Processos associats.

 • Símptomes o entitats associades: obesitat, còlon irritable
 • Alteracions psíquiques
 • Alteracions neurovegetatives
 • Alteracions autoimmunes
 • Intoleràncies: alimentàries, químiques i altres
 • Síndrome post-COVID.

3. Avaluació del dolor

 • Anamnesi
 • Exploració física
 • Proves complementàries
 • Tests diagnòstics i d'avaluació: aplicació, correcció i anàlisi

MÒDUL II. Generalitats. Enfocament terapèutic, tractament i noves dianes terapèutiques

1. Generalitats. Enfocament terapèutic

 • Dolor crònic i afectació emocional
 • Dolor crònic i gènere

2. Teràpies psicològiques

 • Tipus
 • Seguiment

3. Tractament farmacològic:

 • Principis generals
 • Segons tipus dacció
 • Segons tipus i mecanisme del dolor
 • Eficàcia i efectes secundaris
 • Substàncies sense indicació aprovada

4. Tractament no farmacològic:

 • Exercici físic regulat i adaptat
 • Rehabilitador: fisioterapèutic
 • Social: ocupacional. Gestió de lentorn: familiar, laboral

5. Tractaments intervencionistes

6. Tractaments alternatius

 • Punció seca. Síndrome miofascial
 • Imatgeria motora
 • Realitat virtual

7. Algoritmes de tractament

MÒDUL III. Persones i dolor crònic

1. Informació

 • Diagnòstic
 • Explicació del procés fisiopatològic
 • Pronòstic
 • Opcions terapèutiques
 • Habilitats comunicatives
 • Autovaloració dels seus símptomes

2. Canvis d'estil de vida

 • Alimentació
 • Activitat laboral, d'esbarjo i familiar
 • Activitat física
 • Estrès i somni
 • Valoració personal: autoestima
 • Sexualitat

3. Recursos

 • D'educació en hàbits relacionats amb el tractament
 • Correcció postural i actituds
 • Fisioterapèutic
 • Tractaments alternatius
 • Accés a unitats mèdiques
 • Associacions de malalts

4. Conflictes

 • Efecte etiqueta
 • Familiars
 • Socials
 • Laborals
 • Atenció professional

5. Família i entorn:

 • Informació al convivent
 • Abordatge familiar. Genograma.
 • Relació amb lentorn social
 • Obligacions: cuidadors

MÒDUL IV. Professionals i dolor crònic

1. Entrevista clínica

 • Escolta activa
 • Aprenentatge en gestió d'emocions
 • Empatia

2. Assistencials

 • Protocols
 • Relació entre nivells assistencials
 • Valoració del dolor
 • Valoració de la discapacitat i el manteniment de la IT
 • TICs:
  • Assistència i tutorització online
  • Comunicació entre nivells assistencials
  • Apps i altres recursos digitals per al seguiment.
  • Apps, webs i altres recursos digitals d'autoajuda.
  • Riscos i beneficis de la facilitat d'accés al professional

3. Discapacitat. Valoracions. Maneig.

 • Tipus de discapacitat
 • Incapacitat temporal per al treball (IT). Gestió
 • Informes clínics.

MÒDUL V. Particularitats d'algunes de les síndromes de dolor crònic

 • Fibromiàlgia
 • Lumbàlgia crònica
 • Dismenorrea
 • Endometriosi
 • Síndrome Intestí irritable
 • Cefalea tensional
 • Síndrome de l'ATM
 • Congestió de sòl pelvià

Docents

Cayetano Alegre

Director. Metge reumatòleg, és cap de servei de reumatologia de l'Hospital Universitari Dexeus.

Jordi Casanovas

Director. Especialista en MFiC a l'ABS Vic Sud (EAP Vic SLP), és tutor docent de MFiC a la Unitat Docent ACEBA i col·laborador docent a la Universitat de Vic.

Maria Dolors Navarro

Coordinadora. Metgessa especialista en Medicina Preventiva i Salud Pública i Doctora en Medicina i Cirugia, és Directora de l'Àrea Patient and Family Empowerment a l'Hospital Sant Joan de Déu.

Emi Solé

Coordinadora. Metgessa especialista en Medicina Interna i malalties infeccioses. Directora de l'Observatori Internacional 4D i membre del Comité científic mèdic de la Fundació FF.

Rafael Belenguer Prieto

Reumatòleg a l'Hospital 9 d'Octubre de València. Membre del Comité Ministerial per la Reumatología.

Josep Blanch

Reumatòleg. Parc de Salut Mar Barcelona. Especialista en fibromialgia, síndrome de fatiga crònica i síndrome de sensibilitat química múltiple.

Antoni Castel

Psicòleg clínic. Unitat del dolor de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Coordinador del Grup de Psicologia i Dolor de la Societat Espanyola del dolor.

Mª José González

Reumatòloga. Clínica Albareda Barcelona.

Ramon Huguet Codina

Reumatòleg. Hospital Universitari Dexeus. Expert en el tractament fisioterapèutic i rehabilitador en malalts reumàtics.

Carlos Jiménez Donoso

Fisioterapeuta especialitzat en la valoració i el tractament del dolor musculoesquelètic. Director del centre Inspira.

Mercè Jiménez Villa

Anestesiòloga. Coordinadora de la Unitat Terapèutica del Dolor-CHV al Consorci Sanitari de Vic.

Javier León Iglesias

Advocat. Especialista en dolor crònic des de la perspectiva mèdico-legal.

Juan Manuel Leyva-Moral

Professor universitari al departament d'infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Coordinador i investigador del Grup de Recerca Infermera en Vulnerabilitat I Salut (GRIVIS).

Stanislava Mandelikova

Reumatòloga. Hospital Sagrat Cor Barcelona. Especialista en dolor crònic i osteoporosi.

Jenny Moix

Psicòloga en l'àmbit de la salut. Professora de psicologia a la UAB i membre del grup de recerca en estrès i salut (GIES).

José Vicente Moreno Muelas

Reumatòleg adjunt a la Unitat de Reumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron. Màster en Valoració del dany corporal per la UCB.

Rafael Muñoz Dueñas

Psicòleg i tècnic de promoció de la salut.

Rosa Blanca Muñoz Muñoz

Diplomada en Infermeria. Màster en Investigació en Salut. Membre del grup TRADOP de la CAMFiC d'abordatge del dolor persistent.

Arturo Rodríguez de la Serna

Metge especialista en Reumatologia. Unitat de Reumatologia a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Mercè Solà

Metgessa de família. Membre del Grup d'estudi de les Síndromes de Sensibilització Central en Atenció Primària de la CAMFiC (GESSCAP).

Jose Luís Tandaipan

Metge Reumatòleg, especialista en infermetats autoimmunes sistemàtiques. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te