Què fem

El nostre model

Impulsem un nou model de formació basat en la innovació tecnològica i metodològica que fa possible un aprenentatge més ple i profitós que fomenta l’intercanvi d’experiències i la pràctica professional.
Des del nostre compromís amb la societat, i incorporant el professionalisme i la bona pràctica ètica i clínica com a base d’aquesta aposta formativa, volem ser útils als metges, a les institucions sanitàries i a la resta d’agents del sector.

Equip docent

Comptem amb quadre docent excel·lent format per metges en actiu i també per professionals d’altres àmbits que aporten a l’IFMiL la seva expertesa i reconeixement.
A més de capacitats tècniques i coneixement de la matèria, tots tenen habilitats comunicatives i pedagògiques que els permeten adoptar un rol proactiu més enllà del model expositiu tradicional.

Campus virtual

Per als cursos online, alumnes i docents tenen el suport d’un campus virtual molt intuïtiu que, amb l’aval tecnològic de la UPC, dona resposta a un model d’educació constructivista, que es fonamenta en la cooperació i en la idea que el coneixement es pot crear o construir, i que pretén potenciar l’aprenentatge col·laboratiu.
Amb aquesta finalitat, a les aules virtuals de l’IFMiL pots trobar eines i recursos com ara fòrums de debat, tallers, qüestionaris i espais de relació que faciliten la comunicació i l’aprenentatge.

5 motius per confiar en nosaltres

Rigorositat i excel·lència acadèmica

Elaborem els materials de la mà dels millors experts i els revisem des del punt de vista tècnic, pedagògic i acadèmic per garantir l'aprenentatge.

Transferència i aplicabilitat professional

Dotem els nostres cursos d'un enfocament eminentment pràctic. Volem assegurar que els aprenentatges siguin transferibles a l'exercici de la professió.

Metodologia pedagògica d'excel·lència

Apostem per una metodologia oberta i participativa que trenqui amb el model clàssic 100% expositiu. Assegurem un seguiment individualitzat que conviu amb el treball col·laboratiu, el rol-playing, la simulació o la resolució de casos.

Flexibilitat i versatilitat de formats

Volem posar-t'ho fàcil per a què puguis formar-te. Amb aquesta voluntat anirem configurant un catàleg ampli i divers en modalitats (online, presencial i semipresencial) i formats (màsters, cursos de curta durada, autoformació, tallers, píndoles i microcursos per a mòbil...).

Amb l’aval dels Col·legis i dels millors companys de viatge

Busquem les millors aliances amb col·laboradors d'alt nivell com universitats, centres de formació, societats o altres col·legis professionals que aporten coneixement, experiència i especialització als nostres programes.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te