Actualització i innovació

Ecografia per la Trombosi Venosa Profunda

Ecografia TVP

Descripció

L'Ecografia Doppler és una eina molt eficaç per al diagnòstic de la trombosis venosa profunda (TVP) d'extremitats inferiors. És una tècnica no invasiva que utilitza radiació ionitizant i que permet al professional poder-la realitzar a peu de llit, sigui al domicili, a urgències o a les consultes d'Atenció Primària. 

Es tracta d’un programa que es desenvolupa en modalitat presencial i que consta de 4 hores lectives que combinen teòria i pràctica.

Per facilitar l’aprenentatge i la pràctica, el programa es desplega en 2 blocs, un teòric per formar sobre el diagnòstic de Trombosi Venosa Profunda i sobre l’ecografia d’extremitats inferiors, i una part pràctica que implica el maneig de l’ecògraf per part dels participants.

Metodologia

 • La primera part teòrica es basa en una exposició en grup amb suport i elements audiovisuals que facilitin la comprensió dels continguts.
 • Durant l’exposició teòrica s’explicaran l’exploració ecogràfica completa en mode B, Doppler color i Doppler pulsat, els diferents talls d’ecografia normal. Així mateix, es farà un repàs de les principals patologies que podem trobar en cada tema. 
 • Al final de la primera part, es treballarà sobre la realització d’un informe ecogràfic i el detall de les diferents troballes ecogràfiques. 
 • Per a la part pràctica, i sempre acompanyats d´un docent especialitzat, els alumnes es distribuiran en grups de 4-5 persones per cada ecògraf de manera que tots els alumnes tinguin l´oportunitat de posar en pràctica els coneixements adquirits.
 • Al final del curs es presentaran casos clínics i imatges patològiques amb la seva descripció  per aprofundir en la localització dels talls i les patologies detectades.

Acreditació:

Dirigit a

Metges que treballen en l’àmbit de l’atenció primària o a les urgències hospitalàries que volen aprofundir en el maneig de l'ecògraf i que estan interessats en les tècniques i aplicacions de l'ecografia clínica TVP.

 

Objectius

Aquesta formació té com a principal objectiu facilitar els coneixements i la tècnica per tal que els alumnes puguin:

 • Realitzar el diagnòstic ecogràfic de Trombosi Venosa Profunda (TVP).
 • Conèixer i identificar el protocol d’una sospita clínica de TVP, signes ecogràfics de TVP i diagnòstic diferencial. 
 • Realitzar amb èxit ecografies d’extremitats inferiors (EEII) fent un repàs anatòmic de l’arbre vascular d’extremitats inferiors i l’exploració ecogràfica. 
 • Redactar de forma eficaç un informe de l’exploració realitzada. 

 

Programa

Per facilitar l’aprenentatge, el programa es desplega en 2 blocs, un teòric per al diagnòstic de la Trombosi Venosa Profunda i el coneixement de l’ecografia d’extremitats inferiors, i un pràctic que implica el maneig de l’ecògraf per part dels participants.

Bloc teòric  

Diagnòstic de Trombosi Venosa Profunda (TVP) a les extremitats inferiors.

 • Concepte d’ecografia clínica. L'escenari clínic de la TVP. Coneixement de l’ecografia clínica i les seves aplicacions.
 • Protocol diagnòstic davant de sospita clínica de TVP. 
 • Repàs anatòmic arbre vascular venós. 
 • Ecografia d’extremitats inferiors i signes de TVP. 
 • Diagnòstic diferencial. 
 • Casos clínics.

Bloc pràctic 

Pràctiques TVP i ecografia extremitats inferiors. 

Docents

Miquel Molina de Heras

Metge especialista en MFiC a l'EAP Lluís Millet. Docent d'ecografia clínica.

Jose M. Fuentes Pérez

Metge especialista en Angiologia i Cirurgia Vascular. Director de l'Institut Vascular Drs. Fuentes.

Miquel Molina de Heras

Metge especialista en MFiC a l'EAP Lluís Millet. Docent d'ecografia clínica.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te