Actualització i innovació

Ecografia cutània bàsica

eco-derma

Descripció

L'ecografia clínica s'ha convertit en una eina bàsica per a què qualsevol metge assistencial pugui completar l'exploració física dels seus pacients. En el cas dermatològic, ens pot ajudar per exemple a diferenciar un quist d'un lipoma, cel·lulitis vs. abscés, una adenopatia, un seroma, una panniculitis o un tumor cutani.   

Amb l'objectiu de facilitar un major coneixement del seu ús i les seves aplicacions en diversos àmbits tant a la consulta d'Atenció Primària com a urgències o al mateix domicili, aquest curs se centra en l’ecografia cutània com a eina complementària per l'exploració i l'orientació diagnòstica de patologies dermatològiques.

Es tracta d'un curs amb un enfocament totalment pràctic impartit per professionals amb àmplia experiència en dermatologia i urgències en l’Atenció Primària. En ell es farà un repàs de la tècnica ecogràfica cutània mitjançant l'ús de sonda d'alta freqüència que permet la visualització de l'estructures dèrmiques i fer mesuraments i es descriu la sistemàtica de treball per obtenir les imatges de les estructures de la pell en plans axials i transversals tant en mode B com en Doppler color.

Metodologia

La primera  part es teòrica i es basa en una exposició en grup amb suport i elements audiovisuals que facilitin la comprensió dels continguts. Al final de la primera part, es treballarà sobre la realització d’un informe ecogràfic i el detall de les diferents troballes ecogràfiques. Durant l’exposició teòrica s’explicaran els fonaments de l'exploració ecogràfica cutània i les imatges de l'ecografia de les diferents patologies. 

Per a la part pràctica, i sempre acompanyats del docent, els alumnes es distribuiran en grups reduïts perquè tots tinguin l'oportunitat de posar en pràctica els coneixements adquirits.

Al final del curs es presentaran casos clínics i imatges patològiques amb la seva descripció per aprofundir en la localització dels talls i les patologies detectades.

 

Acreditació:

Dirigit a

Metges que treballen en l’àmbit de l'Atenció Primària o a les urgències hospitalàries que volen aprofundir en el maneig de l'ecògraf i que estan interessats en les tècniques i aplicacions de l'ecografia cutània. 

Objectius

Aquesta formació té com a principal objectiu facilitar els coneixements i la tècnica per tal que els alumnes puguin:

  • Conèixer els fonaments bàsics de l'ecografia cutània.
  • Explorar les diferents àrees de pell i annexos cutanis.
  • Fer un diagnòstic ecogràfic de les sessions elementals cutànies.
  • Fer un diagnòstic ecogràfic de la inflamació. 
  • Aprendre el diagnòstic diferencial ecogràfic dels diferents tumors cutanis.

 

Programa

Per facilitar l’aprenentatge, el taller es desplega en 2 blocs, un teòric centrat en els coneixements essencials, i un pràctic que implica el maneig de l’ecògraf per part dels participants.

Bloc teòric

En ell s'expliquen els conceptes bàsics per a la compressió de l’anatomia bàsica dermatològica i es tracten les diferents patologies, que s’agrupen pels diferents algoritmes diagnòstics.

Bloc pràctic

Treball pràctic orientat a què el participant pugui obtenir i treballar sobre imatges ecogràfiques cutànies. Pràctiques amb ecògraf en grups reduïts.

 

Docents

Miquel Molina de Heras

Metge especialista en MFiC a l'EAP Lluís Millet. Docent d'ecografia clínica.

Miquel Molina de Heras

Metge especialista en MFiC a l'EAP Lluís Millet. Docent d'ecografia clínica.

David Vidal Sarró

Metge especialista en Dermatologia. Coordinador del grup d'ecografia cutània de Catalunya, Aragó i Balears (ECOCAB).

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te