Actualització i innovació

Ecografia oftalmològica

Nou!
eco-oftalmo

Descripció

L'ecografia oftalmològica és una eina molt eficaç per al diagnòstic de les afeccions vitreorretinianes, particularment l'hemorràgia vítria, el desprendiment de retina i de coroides. Amb l'ecografia ocular podem determinar l'estat del segment posterior quan existeixen opacitats corneals, cataractes denses o grans hemorràgies. En traumatismes oculars és de molta utilitat en la detecció de cossos estranys, com ho és per a la detecció d’augment de la pressió intracraneal.

El paper de l'ecografia clínica o Point-of-Care Ultrasound (POCUS) en els pacients amb patologia urgent s'ha expandit en els darrers anys ja que fer una avaluació ràpida i prendre decisions de com actuar en situacions en què el temps és vital. L'ecografia ocular és una de les aplicacions desenvolupades més recentment que, amb els pacients amb patologia ocular greu no traumàtica, té nombrosos usos clínicament rellevants: desprendiment de retina, oclusió de l'artèria central de la retina o patologies del nervi òptic, entre d'altres.

L’ecografia permet una visualització ràpida i fàcil de l'anatomia i patologia ocular, degut a què l’ull és un òrgan molt accessible a la exploració i el seu contingut és principalment líquid. Es tracta d’una tècnica de fàcil realització que aporta informació addicional a l'examen físic en circumstàncies en què aquest es troba limitat, ja sigui per la presència de dolor ocular, edema, la impossibilitat d'obrir la parpella o bé quan el fons d'ull no es pot dur a terme per la presència d’opacitat a la cambra anterior. 

Metodologia

En aquest curs el participant farà un repàs de la tècnica ecogràfica ocular mitjançant l'ús de sonda d'alta freqüència que permet la visualització de l'estructura ocular i fer mesuraments.

Es descriurà la sistemàtica de treball per obtenir les imatges d'estructures com el cristal·lí, el nervi òptic i el globus ocular en plans axials i transversals tant en mode B com en Doppler color i polsat.

Acreditació:

Dirigit a

Metges que treballen en l’àmbit de l’Atenció Primària o a les urgències hospitalàries que volen aprofundir en el maneig de l'ecògraf i que estan interessats en les tècniques i aplicacions de l'ecografia oftalmològica. 

Objectius

Aquesta formació té com a principal objectiu facilitar els coneixements i la tècnica per tal que els alumnes puguin:

  • Comprovar les possibilitats i limitacions de l'ecografia ocular en els modes A i B.
  • Entendre els principis físics bàsics sobre els quals se'n basa la potencialitat diagnòstica i les limitacions.
  • Realitzar un examen diagnòstic sistemàtic i complet del globus ocular i òrbita donant a conèixer la tècnica de realització de l'ecografia oftàlmica, l'anatomia ecogràfica del globus ocular i de l'òrbita i les manifestacions ecogràfiques de la patologia més freqüent.
  • Diferenciar troballes normals de patològiques.
  • Recomanar altres estudis complementaris sobre la base de les troballes.
  • Redactar correctament un informe de l’exploració realitzada.

Programa

Per facilitar l’aprenentatge, el taller es desplega en 2 blocs, un teòric centrat en els coneixements essencials, i un pràctic que implica el maneig de l’ecògraf per part dels participants.

Bloc teòric

En ell s'expliquen els conceptes bàsics pera  la compressió de l’anatomia bàsica oftalmològica i es tracten les diferents patologies oculars. Les patologies s'agrupen pels diferents algoritmes diagnòstics oftalmològics, com són la disminució de la agudesa visual, el dolor ocular i els traumatismes oculars.

S’explica la seva importància en patologies no purament oftalmològiques com pot ser l’augment de la pressió intracraneal.

Bloc pràctic

Treball pràctic orientat a què el participant pugui obtenir i treballar sobre imatges ecogràfiques oculars.

 

Docents

Miquel Molina de Heras

Metge especialista en MFiC a l'EAP Lluís Millet. Docent d'ecografia clínica.

Miquel Molina de Heras

Metge especialista en MFiC a l'EAP Lluís Millet. Docent d'ecografia clínica.

Juan José Molina Fernández

Metge especialista en Oftalmologia. Llicenciat en Medicina i Cirurgia a la UAB. Especialista de glaucoma a l'Hospital Mútua de Terrassa.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te