Actualització i innovació

L'atenció a la salut mental

salut mental

Descripció

Una bona salut mental implica tenir unes habilitats personals saludables que ens permetin gaudir de la vida i adaptar-nos als reptes i adversitats que se’ns presentin.

Els problemes de salut mental afecten a la nostra capacitat de gaudir en els diversos àmbits de la vida, com l’escola, el treball i les relacions amb els altres. Segons la OMS, una de cada quatre persones patirà algun tipus de trastorn mental al llarg de la vida.

La irrupció de la inesperada pandèmia COVID-19 encara fa més necessària la cura de la salut mental de la població, degut a un increment de dols, problemes econòmics, ansietat, recaigudes en pacients crònics, violència intrafamiliar, entre d’altres.

Acreditació: Sol·licitada al CCFCPS

Dirigit a

Metges i infermeres, que volen aprofundir en el coneixement de la xarxa d’atenció a la salut mental.

Objectius

Amb aquest curs es pretén donar a conèixer que és la salut mental i els trastorns mentals més freqüents, així com el model d’atenció a Catalunya i la xarxa de salut mental existent, tant per l’atenció infantojuvenil com per la població adulta.  

Programa

  1. Què és la salut mental?
  2. Trastorns mentals.
  3. Xarxa pública i model d’atenció a la Salut Mental a Catalunya.
  4. Com es pot accedir als recursos d’atenció a la salut mental?
  5. Xarxa de Salut Mental Infantojuvenil.
  6. Xarxa de Salut Mental d’Adults.
  7. Quins serveis hi ha més enllà de la xarxa sanitària de salut mental?

*El participant disposarà de 15 dies per finalitzar la formació des de la data de registre.

Docents

Ester Ventura Mallofré

Psiquiatra. Hospital Sant Joan de Déu. Professora del Màster de neuropsiquiatria i psicologia clínica de la UAB i professora del postgrau ”Autisme, diagnòstic i intervenció” de la UB.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te