Màsters i postgraus

Diploma Especialització d'Envelliment, Nutrició i Qualitat de Vida (UOC-IFMiL)

Formació de postgrau

Envelliment AP

Descripció

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha impulsat aquesta formació de postgrau amb la col·laboració de l'Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL). 

L'envelliment de la població és, per si mateix, una molt bona notícia. Però hi ha moltes maneres d'envellir, millor físicament, cognitivament i en plenitud o amb més dependència i solitud. Ja hi ha eines per fomentar un envelliment més saludable i programes d'èxit, i, per tant, és important formar-se per posar-les en pràctica.

La nostra societat envelleix ràpidament. L'envelliment s'associa més sovint a malalties cròniques, solitud, discapacitat i dependència. D'altra banda, tenim eines per envellir de manera més saludable, reduint o posposant aquestes conseqüències negatives. Aquestes eines no són pastilles, sinó intervencions per millorar l'estil de vida, bàsicament centrades en el foment de l'exercici físic, la nutrició saludable, la millora de les relacions afectives i de la sexualitat, entre d'altres.

Tanmateix, de vegades és complex implementar aquests canvis en la persona o en la societat (sabem, per exemple, prescriure exercici físic? Quines recomanacions nutricionals sabem o hem de proporcionar? Què podem fer per millorar les relacions socials i la sexualitat en la gent gran?).

Aquesta especialització, partint dels conceptes d'envelliment saludable, fragilitat, capacitat intrínseca, i experiències i models nacionals i internacionals avaluats, proporciona coneixements pràctics per millorar la implementació de programes innovadors d'envelliment saludable i la prescripció de recomanacions per a la gent gran.

Tota la informació del PROGRAMA aquí

Descomptes al preu de matrícula per a metges col·legiats

Els alumnes (metges col·legiats del CoMB) vinculats a l'IFMiL (MEDINERVA) que es matriculin en el programa propi objecte del present conveni gaudiran d’un ajut econòmic per a l’estudi, que es descomptarà del preu de la primera matrícula. Aquest ajut no és aplicable a ampliacions de matrícula ni a repeticions. 

L’ajut econòmic és del deu per cent (10%), acumulable a altres descomptes comercials que, amb caràcter general, s’apliquin en el moment de formalitzar la matrícula. L’ajut econòmic i, si escau, els descomptes comercials que s’acumulin, no podran ser superiors a un trenta per cent (30%).

Per obtenir el descompte en la matrícula, cal fer la inscripció en aquest enllaç

Acreditació: Crèdits Universitaris ECTS (European Credit Transfer System)

Dirigit a

L'especialització d'Envelliment, Nutrició i Qualitat de Vida va adreçada als perfils següents:

 • Graduats en Medicina.
 • Graduats o diplomats en Infermeria.
 • Graduats o diplomats en estudis relacionats amb les Ciències de la Salut.
 • Graduats o diplomats en estudis relacionats amb la Psicologia.
 • Graduats o diplomats en estudis relacionats amb les Ciències Socials o Biològiques.
 • Graduats en matèries econòmiques, administració d'empresa, titulacions relacionades amb les administracions públiques o enginyeries que tinguin a veure amb problemes i tasques relacionades amb l'envelliment.

Objectius

 • Emmarcar els conceptes d'envelliment saludable i els seus pilars.
 • Conèixer programes internacionals avaluats per fomentar l'envelliment saludable.
 • Donar eines per millorar l'atenció i cura de les persones grans en l'àmbit comunitari i domiciliari i per prescriure exercici físic i recomanacions nutricionals per a persones grans.
 • Conèixer els principals problemes relacionats amb la solitud no desitjada i amb la millora de la sexualitat en persones grans. 
 • Adquirir instruments per millorar el disseny de projectes de recerca i innovació relacionats amb l'envelliment de la població.

Programa

Capacitat intrínseca, exercici físic i reserva cognitiva 

 • Activitat física i exercici físic com a principal pilar de l'envelliment saludable.
 • Reserva cognitiva i les intervencions per consolidar-la o millorar-la.
 • Fonaments d'epidemiologia de l'envelliment.
 • Fragilitat i capacitat intrínseca.
 • Sedentarisme, activitat física i exercici físic: conceptes i intervencions.
 • Relacions entre cervell, funció física i exercici físic.
 • Pautes pràctiques transformables en recomanacions individuals o programes de promoció.

Alimentació i envelliment saludable

 • L'envelliment amb anys de vida viscuts amb plenitud i participació a la societat.
 • L'alimentació com a pilar de l'envelliment saludable.
 • L'alimentació en persones que fan exercici físic.
 • La sostenibilitat social d'una alimentació saludable, i possibles desigualtats.
 • Impacte del son en l'envelliment saludable i pautes d'higiene.

Sexualitat, relacions afectives i socials a l'envelliment 

 • Principals models actuals sobre les relacions humanes (sexuals, afectives i socials) durant l'envelliment.
 • El paper mediador de la tecnologia
 • Conceptualització, implicacions i rellevància de les relacions socioafectivosexuals sobre la qualitat de vida i salut dels adults grans.
 • La importància dels enllaços socials en l'envelliment saludable.
 • Anàlisi dels factors que conformen les intervencions exitoses.

Docents

Marco Inzitari

Doctor en Medicina i Cirurgia, especialitzat en geriatria. Director d'Atenció Integrada i Investigació del Parc Sanitari Pere Virgili.

Salvador Macip Maresma

Doctor en Medicina i Cirurgia, catedràtic del Departament de Biologia Molecular i Cel·lular a la Universitat de Leicester i Director dels Estudis de Ciències de la Salut a la UOC.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te