Actualització i innovació

Vacunes al llarg de la vida

Descripció

Les vacunes han estat una de les estratègies més eficaces per lluitar contra les malalties infeccioses i fins i tot darrerament s’han postulat com una estratègia per a la prevenció de lesions oncològiques. Donat que són fonamentals en la pràctica clínica, resulta necessari que els professionals sanitaris puguin actualitzar els seus coneixements en la matèria i aclarir els principals conceptes i aspectes clau.

En col·laboració amb experts de la Societat Catalana de Pediatria (SCP) i la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), aquest curs és una actualització rigorosa de les vacunes al llarg de la vida i aborda aspectes clau com les indicacions principals, les pautes de vacunació i altres aspectes rellevants com la seva seguretat i eficàcia.

La formació, que es desenvolupa en modalitat en línia i compta amb un enfocament autoformatiu, permet als alumnes realitzar el curs de manera asíncrona, per la qual cosa els participants podran completar-la al seu propi ritme i sense compromisos de calendari específics.

 

METODOLOGIA

Curs autoformatiu on l'alumne trobarà, mitjançant l'accés a una aula virtual, un material interactiu distribuït en unitats didàctiques que incorpora recursos en diversos formats (text, activitats, vídeos...) i requereix la interacció de l'alumne per navegar entre els continguts i completar les activitats.

Aquest material s'estructura en unitats didàctiques que inclouen:

 • Contingut interactiu: format per diverses pantalles de navegació que, entre d'altres, poden incorporar un vídeo explicatiu del docent amb les idees essencials.
 • Activitats d'autoavaluació: poden ser en forma de pregunta o de resolució d'un cas breu. La finalitat és permetre a l'alumne, de manera autònoma, avaluar-ne el nivell de coneixement dels continguts que està treballant. Totes les activitats contenen feedback en funció de la resposta de l'alumne.

Acreditació: Sol·licitada al CCFCPS

Dirigit a

Metges, infermeres i tècnics de grau superior interessats en conéixer les diferents vacunes tant en edat pediàtrica com en adults, així com les pautes de vacunació per a cada una d'elles. 

Objectius

General

Conéixer els tipus de vacunes i els calendaris de vacunació per afavorir la prevenció de patologies prevenibles i l'atenció sanitària. 

Específics

 • Conéixer els diferents tipus de vacunes i la seua composició.
 • Identificar les vacunes sistemàtiques en un calendari de vacunació.
 • Diferenciar entre vacunes finançada i recomanada.
 • Entendre el perquè de les diferències entre els calendaris de vacunació autonòmics.
 • Conéixer les vacunes sistemàtiques tant de l'edat pediàtrica com de l'edat adulta.
 • Reflexionar sobre l'acte de vacunació
 • Conéixer les diferents vacunes, les seues pautes i les diferències entre les vacunes davant del Sars-CoV2

Programa

 1. Generalitats i calendaris de vacunació.
 2. Administració de vacunes.
 3. Vacunes no finançades del nen, adolescent i adult.
 4. Vacunació de l'adult
 5. Vacunació en situacions especials
 6. Vacuna davant de la COVID-19

Docents

Isidre Casals Alsina

Pediatra referent en vacunes. Hospital Universitari General de Catalunya.

Abel Martínez Mejías

Pediatra. Metge d'emergències de la ERU UCBS de Cruz Roja Española i director assistencial a l'equip Start de l'EMT-2 d'AECID.

Valentí Pineda Solas

Pediatra infectòleg. Hospital Parc Taulí de Sabadell. Professor associat de la UAB. Membre del Comitè Assessor de Vacunacions de Catalunya.

Purificación Robles i Raya

Coordinadora del Grup Vacunes i Profilaxi de CAMFiC i metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària de l’EAP Can Vidalet.

Almudena Sánchez Vázquez

Pediatra en CAP Les Hortes, Barcelona. Títol d'Expert Universitari en Vacunes de la Universidad Complutense de Madrid. Membre del Grup de treball de vacunes de la Societat Catalana de Pediatria.

Pepe Serrano Marchuet

Pediatra d'atenció primària. AEPT Garraf. Comitè Assesor de Vacunes de la Asociación Española de Pediatría. Consell Assessor de Vacunacions de Catalunya.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te