Actualització i innovació

Diagnòstic i maneig de les intoleràncies i al·lèrgies alimentàries

Intoleràncies alimentàries

Descripció

La prevalença de manifestacions clíniques ocasionades per aliments ha augmentat en els darrers anys de forma exponencial. La intolerància alimentària i l’al·lèrgia als aliments són entitats clarament diferenciades que en moltes ocasions es confonen i donen lloc a diagnòstics erronis.

Els diagnòstics erronis en manifestacions clíniques derivades dels aliments pot comportar en molts casos la prescripció de dietes restrictives, completament innecessàries, que alhora poden ocasionar dèficits nutricionals i risc de reaccions al·lèrgiques.

Aquest curs vol abordar aquest problema de salut des d’una visió pràctica amb l’objectiu que els professionals mèdics que intervenen en el procés assistencial tinguin els coneixements i les habilitats necessàries per fer un diagnòstic diferencial encertat, que puguin oferir tractaments adequats i realitzar una atenció rigorosa, així com difondre protocols de prevenció.

L’increment i prevalença de les intoleràncies i al·lèrgies alimentàries tenen una repercussió en l’augment de visites mèdiques, manifestacions clíniques entre els pacients, confusió en el diagnòstic diferencial i dificultat per encertar el tractament adequat. Aquest curs dotarà d’eines, coneixements i recursos al personal sanitari i assistencial per disminuir el nombre de visites, diagnosticar de forma eficient i oferir tractaments adequats a la manifestació clínica ocasionada per aliments.

Acreditació:

Dirigit a

Professionals del camp de les ciències de la salut de totes les especialitats i llicenciats en nutrició que, des de la consulta, necessiten diagnosticar i donar pautes pràctiques a persones que tenen al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries.

Objectius

 • Adquirir els coneixements  i habilitats per definir i diferenciar la intolerància alimentària de l’al·lèrgia alimentària, amb l’objectiu de realitzar un diagnòstic acurat. 
 • Conèixer les manifestacions clíniques de la intolerància i al·lèrgia alimentària, així com les proves necessàries per realitzar un diagnòstic diferencial. 
 • Conèixer les diverses tipologies d’al·lèrgies alimentàries i les seves particularitats.
 • Reconèixer les particularitats de l’al·lèrgia alimentària en edat pediàtrica.
 • Realitzar una aproximació als tractaments en base als diagnòstics diferencials.
 • Conèixer, entendre i integrar els procediments de prevenció de l’al·lèrgia alimentària. 
 • Prendre consciència sobre els falsos mites en l’al·lèrgia alimentària. 
 • Donar eines als professionals per actuar des de l’atenció primària davant la sospita d’al·lèrgia alimentària.

Programa

1. Intoleràncies alimentàries

1.1. Introducció. Definició, generalitats i epidemiologia.

1.2. Manifestacions clíniques de la intolerància a aliments

1.3. Metodologia diagnòstica davant la sospita d’intolerància a aliments: proves estandarditzades i no estandarditzades i diagnòstic diferencial

1.4. Particularitats en edat pediàtrica

1.5. Intolerància a la lactosa

1.6. Sensibilitat al gluten no celíaca i malaltia celíaca

1.7. Intolerància a la fructosa

1.8. Altres intoleràncies

1.9. Tractaments: dietes i reintroduccions

1.10. Falsos mites en intolerància a aliments

2. Al·lèrgia alimentària

2.1. Introducció

  • Generalitats
  • Definició d’al·lèrgia alimentària
  • Epidemiologia i història natural de l’al·lèrgia alimentària

2.2. Classificació i etiopatogènia de l’al·lèrgia alimentària

2.3. Història clínica en al·lèrgia a aliments

2.4. Manifestacions clíniques de l’al·lèrgia alimentària

  • Síndrome d’al·lèrgia oral
  • Urticària-Angioedema
  • Anafilaxi per al·lèrgia a aliments
  • Al·lèrgia per via inhalada
  • Al·lèrgia de mecanisme no IgE mediat. Esofagitis eosinofílica i altres malalties intestinals eosinofíliques

2.5. Metodologia diagnòstica en sospita d’al·lèrgia a aliments

  • Proves estandarditzades en el diagnòstic d’al·lèrgia alimentària
  • Proves no estandarditzades per al diagnòstic d’al·lèrgia a aliments
  • Diagnòstic diferencial

2.6. Al·lèrgia a aliments de tipus vegetal

  • Fruites
  • Fruits secs
  • Al·lèrgia al blat

2.7. Al·lèrgia a aliments d’origen animal

  • Peix i marisc
  • Carns

2.8. Al·lèrgia a anisakis

2.9. Síndromes de reactivitat encreuada entre aliments i al·lèrgens respiratoris

2.10. Particularitats de l’al·lèrgia alimentària en edat pediàtrica

  • Al·lèrgia a les proteïnes de llet de vaca
  • Al·lèrgia a les proteïnes d’ou
  • Altres al·lèrgies alimentàries en pediatria

2.11. Tractaments: dietes i reintroduccions

2.12. Tractament de l’anafilaxi. Maneig de l’adrenalina

2.13. Prevenció i tractament de l’al·lèrgia alimentària

2.14. Criteris de derivació. Què cal fer des d’atenció primària davant de la sospita d’al·lèrgia alimentària?

2.15. Falsos mites en al·lèrgia alimentària

2.16. Etiquetatge alimentari en intoleràncies i al·lèrgies alimentàries

 

Docents

Laura Marcela de los Rios Ospina

Metgessa especialista en Al·lergologia. Servei d'alergol·logia de la Fundació Althaia. Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa.

Lídia Farrarons Lorente

Metgessa especialista en Al·lergologia. Servei d'alergol·logia de la Fundació Althaia. Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa.

Laia Ferré Ybarz

Metgessa especialista en al·lergologia. Cap clínic del servei d'al·lergologia de la Fundació Althaia. Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa.

Magalí Giménez Licitra

Metgessa especialista en al·lergologia. Servei d’Al·lergologia de la Fundació Althaia. Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa.

Sandra Montells Fuster

Metgessa especialista en gastroenterologia pediàtrica. Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Màster en Gastroenterologia, hepatologia i nutrició pediàtrica a la Universitat de Barcelona.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te