Actualització i innovació

Document de voluntats anticipades

Descripció

En els darrers anys, l'exercici de la professió ha experimentat un canvi de paradigma que ha fet que la medicina tingui molt en compte l'autonomia del pacient en la presa de decisions de caràcter mèdic.

En aquesta línia, l'objectiu del Document de Voluntats Anticipades (DVA) és possibilitar que les persones puguin continuar prenent decisions que afecten la seva salut fins i tot quan, si això passa, hagin perdut la capacitat suficient per fer-ho.

Però, com se sap que hi ha un DVA? És modificable? Caduca? Fins a quin punt els professionals mèdics hem de tenir-lo en compte? I si ens trobem davant d'una situació d'emergència?

Apart d'aquestes i altres preguntes freqüents, cal tenir en compte que el desplegament de la recent llei de regulació de l'eutanàsia encara desperta molts dubtes, incerteses i temors i que, en aquest sentit, comptar amb un DVA registrat resultaria facilitador a l'hora de prestar (com a metge) o de rebre (com a pacient) ajuda per a morir.

El DVA del pacient pot ajudar a resoldre l'ambivalència del metge en el moment en què ha de prendre decisions al final de la vida i serveix per orientar els familiars sobre les voluntats del difunt més enllà de la pròpia mort (com per exemple, la donació d'òrgans o teixits).

 

METODOLOGIA

Es tracta d'un curs autoformatiu online on l'alumne trobarà, mitjançant l'accés a una aula virtual, un material interactiu distribuït en temes que incorpora recursos en diversos formats (text, activitats, vídeos...) que requereixen interacció tant per poder navegar entre els continguts com per completar les activitats que s'hi proposen.

Aquest plantejament metodològic, àgil i intuïtiu, facilita que l'alumne pugui seguir el curs al seu propi ritme de forma dinàmica i interactiva. El participant disposa de dues setmanes per concloure el curs un cop iniciat.

 

 

 

Acreditació: Sol·licitada al CCFCPS

Dirigit a

Metges i infermeres de totes les especialitats que vulguin entendre els aspectes bàsics d'aquest document mèdico-legal de gran valor per a totes aquelles persones que volen anticipar, mentre tenen la capacitat de fer-ho, allò referent a la cura de la seva salut.

Objectius

 • Donar a conèixer l'existència del document de les voluntats anticipades.
 • Saber quins elements són clau per a la preparació i validació del document.
 • Comprendre la possibilitat que les persones puguin continuar prenent decisions que afecten la seva salut fins i tot quan, si això passa, perdin la capacitat suficient o la competència per prendre aquestes decisions.

Programa

Marc conceptual

 • Concepte i objectius del DVA.
 • Diferents denominacions.
 • Principi d'autonomia del pacient.

Preparació del document de voluntats anticipades (DVA)

 • Procés deliberatiu
 • Jerarquia de valors, creences, expectatives
 • Instruccions i límits
 • Eutanàsia
 • Representant: concepte, objectius
 • Substitut
 • Models de DVA

Validació del document de voluntats anticipades

 • Validació del DVA
 • Característiques dels testimonis
 • Efectivitat
 • Consulta
 • Caducitat

Docents

Josep Arimany i Manso

Metge especialista en medicina legal i forense. Director del Departament de praxi del CoMB i del servei de responsabilitat professional del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.

Carles Martín Fumadó

Metge forense responsable de la Unitat de Medicina Legal del Col·legi de Metges de Barcelona.

Mònica Povedano Panadés

Coordinadora de la Unitat funcional de Motoneurona. Cap de Secció de Neurofisiologi-Servei de Neurologia de l'Hospital de Bellvitge-IDIBELL

Anaïs Sánchez

Treballadora social. Fundació Miquel Valls

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te