Actualització i innovació

Patologies prevalents en l'atenció sanitària inicial

Patologies prevalents

Descripció

Els professionals de l'àmbit de la Medicina han de mantenir la seva excel·lència, a nivell competencial i d'habilitats, com a requisit indispensable per exercir la professió. La formació mèdica continuada té com a missió proporcionar i actualitzar aquests coneixements necessaris.

L'actualització i el reciclatge dels professionals mèdics és imprescindible per poder prestar un servei sanitari de qualitat. En aquest sentit, aquesta formació té com a principal objectiu mantenir i millorar la competència professional dels metges perquè puguin adaptar-se a les noves demandes i requeriments assistencials que es generen per l'evolució de la medicina, del sistema sanitari i de la societat en general. 

Aquest curs de formació pretén proporcionar una actualització en el maneig i tractament de les patologies més prevalents a Atenció Primària i dotar els participants de les eines, recursos i habilitats bàsiques per realitzar una atenció sanitària inicial rigorosa i de qualitat partint de l'anàlisi de les patologies més prevalents a les consultes.

METODOLOGIA

Curs autoformatiu on l'alumne trobarà mitjançant l'accés a l'aula virtual de l'IFMiL material interactiu distribuït en unitats didàctiques que incorporen recursos en diversos formats (text, activitats, vídeos...) i que requereixen la interacció de l'alumne.

Aquest material s'estructura en unitats didàctiques que inclouen:

 • Contingut interactiu: format per diverses pantalles de navegació que, entre d'altres, poden incorporar un vídeo. 
 • Activitats d'autoavaluació: poden ser en forma de pregunta o resolució d'un breu cas. La finalitat és permetre a l'alumne, de manera autònoma, avaluar-ne el nivell de coneixement dels continguts que està treballant. 

 

Acreditació: Sol·licitada al CCFCPS

Dirigit a

Dirigit especialment a metges de l'Atenció Primària que necessiten una posada al dia que els permeti traslladar a la rutina assistencial aquells avenços que poden millorar el diagnòstic i els tractaments dels pacients.

Objectius

 • Ser capaços de realitzar una anamnesi i exploració física adequades en relació amb la demanda del pacient i la seva necessitat assistencial concreta.
 • Ser capaços de fer un diagnòstic diferencial apropiat i determinar quines proves complementàries caldrien, així com la necessitat d'activar un altre dispositiu o recurs assistencial.
 • Conèixer el maneig de les principals patologies prevalents en Atenció Primària i haver-ne ampliat els coneixements, actualitzant-se segons les darreres guies de pràctica clínica.
 • Disposar de coneixements, habilitats i recursos d'aspectes transversals de l'atenció mèdica.

Programa

 • Introducció al procés d'atenció sanitària
 • Diabetis
 • Hipertensió arterial
 • Insuficiència cardíaca
 • Pacient crònic complex
 • MPOC, Asma
 • Patologies de l'aparell locomotor
 • Cefalea i vertigen
 • Malalties infeccioses (respiratòries de les vies altes i baixes, del tracte urinari i ITS que poden cursar síndrome secretòria)
 • COVID-19

Docents

Beatriu Bilbeny de Fortuny

Metgessa especialista en medicina familiar i comunitària. EAP Raval Sud (Barcelona)

Sonia Miravet Jiménez

Directora del Servei d’Atenció Primària d’Alt Penedès-Garraf-Baix Llobregat Nord. Vicesecretària del CoMB i Vicepresidenta de la Semergen.

Laia Alcober Morte

Metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària. EAP St. Josep (L'Hospitalet de Llobregat)

Pere Beato Fernández

Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària. EAP Premià de Dalt. Membre del grup de treball d'hipertensió arterial i malaltia cardiovascular de la SEMERGEN.

Beatriu Bilbeny de Fortuny

Metgessa especialista en medicina familiar i comunitària. EAP Raval Sud (Barcelona)

Eva María Calvo Martínez

Metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària. ABS Canet de Mar i consultori Sant Pol de Mar.

Cèlia Cols Sagarra

Metgessa especialista en MFiC a l'EAP Sant Esteve Sesrovires. ABS Martorell Rural. Membre del Grup de Diabetis de la Semergen.

Silvia Copetti Fanlo

Metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Co-coordinadora del GRECAP (Grup d'Estudi de la cefalea en Atenció Primària) de la CAMFiC.

Aitor Gargallo Peiró

Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària. EAP Pallejà.

Sonia Miravet Jiménez

Directora del Servei d’Atenció Primària d’Alt Penedès-Garraf-Baix Llobregat Nord. Vicesecretària del CoMB i Vicepresidenta de la Semergen.

Susana Muñoz Gómez

Metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària. EAP Raval Sud. Referent d'infeccions de transmissió sexual de l'àrea Ciutat Vella.

Anna Maria Pedro Pijoan

Metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària. ABS Gaudí, Consorci Sanitari Integral (BCN)

Carolina Pérez Garcia

Metgessa especialista en reumatologia. Servei de reumatologia de l'Hospital del Mar. Parc de Salut Mar (Barcelona). Reumatóloga consultora de RAE CAP El Clot i CAP La Mina.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te