Actualització i innovació

Detecció i atenció a la violència masclista en l’àmbit assistencial

Violència masclista

Descripció

La violència masclista és un greu problema de salut pública per la seva elevada prevalença (d’ un 35% el 2016), l’impacte en salut  i les seves greus conseqüències (és la primera causa de mort en dones d'entre 15 i 44 anys.)

Només s'hi identifiquen, i amb demora, un 1% del total estimat de casos de dones maltractades. I això és degut a que el motiu pel qual consulten no és sempre una lesió física directa de l'agressió, sinó que sol ser una manifestació encoberta com malestar físic, hiperfreqüentació, somatització, consum de determinats fàrmacs, alteracions conductuals,  malestar a la salut sexual i reproductiva...

El paper fonamental de tots els professionals sanitaris, cada un des del seu àmbit, se centra inicialment en estar alerta per detectar possibles signes, símptomes i situacions de risc per això cal involucrar-se, preguntar i conèixer els instruments i les eines que tenim disponibles i incorporar-los a l’entrevista clínica. Aquest és el primer pas fonamental  per donar una atenció sanitària integral i interdisciplinària, promocionant la protecció de la integritat de la víctima i familiars en perill. 

Hi ha diferents factors relacionats amb una baixa detecció de casos de violència, però els professionals sanitaris ressalten la manca de formació i capacitació com una de les principals causes.

L’objectiu d’aquest curs se centra en sensibilitzar sobre el paper de tots els sanitaris en l’abordatge de la violència masclista, ajudar a identificar els signes de sospita, saber com i quan preguntar i reforçar el nostre rol d’acompanyament de la dona i la seva família en tot el  procés d’atenció.

En aquest sentit, aquesta proposta formativa pretén així mateix donar visibilitat a les experiències d’alguns dels nostres col·legues de professió il·lustrant alguns dels casos que, malauradament, poden ser comuns a espais assistencials com són el Centres d’Atenció Primària, el serveis d’urgències d’hospitals o les consultes de ginecologia o de pediatria.

Acreditació: Sol·licitada al CCFCPS

Dirigit a

Metges de totes les especialitats, principalment aquells que treballen en els primers nivells assistencials (Atenció Primària, CUAPs, serveis d'urgències), infermeres, psicòlegs clínics, fisioterapeutes, farmacèutics i dietistes-nutricionistes.

Objectius

Al llarg del curs el participants podrà:

  • Conèixer les dades més rellevants relacionades amb situacions de violència masclista.
  • Repassar els conceptes essencials per a la detecció i l’abordatge a la consulta, principalment, en l’atenció primària.
  • Disposar de recursos i eines útils per a la seva pràctica professional.
  • Observar situacions pràctiques contextualitzades en diferents àmbits de l’atenció sanitària per reflexionar entorn a l’atenció precoç i l’abordatge de situacions de violència masclista.
  • Posar a prova els coneixements adquirits a través de proves teòriques i d’aplicació pràctica.

 

Programa

  1. Definició: Tipus, conseqüències i àmbits
  2. Procés: detecció, maneig i acompanyament. El rol dels professionals en la detecció precoç.
  3. Recursos per l’entrevista clínica 
  4. Aspectes ètics i legals relacionats 
  5. Casos clínics de diferents entorns assistencials amb continguts interactius 

*El participant disposarà de 3 setmanes per finalitzar la formació des de la data de registre i accés.

Docents

Eulàlia Ruiz

Metgessa especialista en Medicina Familiar i comunitària. SAP Centre - ICS.

Amalia Arce

Metgessa especialista en pediatria. Centre mèdic Món Pediàtric.

Gemma Deulofeu

Psicòloga, sexòloga, terapeuta familiar i de parella. Màster en discapacitat intel·lectual, salut mental i alteracions de la conducta.

Antoni Haro Bosch

Metge adjunt d'urgències. Coordinador de trasplantaments i secretari del Comitè de violència masclista a l’Hospital de Bellvitge.

Míriam Mateo

Metgessa d’urgències a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Joan Antoni Mulà

Metge especialista en Obstetrícia i Ginecologia. Vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia.

Eulàlia Ruiz

Metgessa especialista en Medicina Familiar i comunitària. SAP Centre - ICS.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te