Actualització i innovació

Ecografia ginecològica per a metges d’atenció primària

Ecografia ginecológica

Descripció

L'estudi ecogràfic ginecològic, realitzat pel metge/ssa clínic/a com a cinquè pilar de l'exploració física i juntament amb la història clínica, és important  per arribar a un correcte diagnòstic.

Aquest curs et permetrà conèixer la utilitat de l’ecografia ginecològica en la seva modalitat pèlvica amb sonda convex, com a eina complementària per a l’exploració i orientació diagnòstica del pacient, les principals indicacions d’aquesta tècnica i l’execució de l’exploració, tant a la consulta d’Atenció Primària com a Urgències.

L'ecografia ginecològica (pèlvica) presenta una sèrie de beneficis per als professionals de l'Atenció Primària o dels serveis d'urgències, ja que es pot realitzar durant la mateixa consulta, permet efectuar un diagnòstic precoç, és més precisa que la radiologia convencional i permet, pel seu caràcter dinàmic, transformar en processos fisiològics el que fins ara eren només imatges estàtiques. Quadres abdominals, digestius o urològics, poden tenir un origen a l'aparell genital intern femení.

També, des del punt de vista obstètric, el suport ecogràfic ens serveix inicialment en el diagnòstic de la gestació i també és fonamental a les urgències obstètriques com l’amenaça d'avortament, la valoració de l'evolució gestacional, la sospita de la gestació ectòpica, patologia de la placenta...

METODOLOGIA

Per facilitar l’aprenentatge i la pràctica, el programa es desplega en 2 blocs, una part teòrica i una part pràctica. A la part teòrica repassarem la anatomia normal, insonografia de l'aparell ginecològic i el diagnòstic de les principals patologies que es veuen en un CUAP, PAC o un dispositiu d´Urgències.

 • Exposició en grup amb suport i elements audiovisuals que facilitin la comprensió dels continguts. 
 • Exploració ecogràfica completa en mode B i Doppler color amb els diferents talls d’ecografia normal. Així mateix, es farà un repàs de  l’anatomia pèlvica ginecològica en les diferents etapes de la vida, en el temps gestacional i de les principals patologies que podem trobar en cada tema.  
 • Per a la part pràctica, i sempre acompanyats d´un docent especialitzat, els alumnes es distribuiran en grups de 5-6 persones per cada ecògraf de manera que tots els alumnes tinguin l´oportunitat de posar en pràctica els coneixements adquirits. 
 • Al final del curs es presentaran casos clínics i imatges patològiques amb la seva descripció  per aprofundir en la localització dels talls i les patologies detectades. 

Acreditació:

Dirigit a

Metges de totes les especialitats i metges que treballen en l’àmbit de l’Atenció Primària o a les urgències hospitalàries, que volen aprofundir en el maneig de l'ecògraf i conèixer les tècniques i aplicacions de l'ecografia ginecològica abdominal.

Objectius

 • Conèixer l'ecoanatomia normal de l'aparell genital intern femení.
 • Reconèixer les diferents variacions de l'aparell genital intern en les diferents etapes de la vida.
 • Detectar o sospitat les patologies més freqüents amb aquest tipus d’ecografia.
 • Diferenciar les patologies importants abordables per estudi ecogràfic. Patologies ginecològiques més freqüent per edat. Patologies uterines i d´annexes.
 • Diagnosticar la gestació. Embaràs normal.
 • Distingir les característiques ecogràfiques de les urgències del primer trimestre (Avortament, Embaràs ectòpic, patologia de la placenta). 
 • Patologia obstètrica més freqüent a lo llarg de l'embaràs.

Programa

 • Concepte d’ecografia clínica.
 • Principals paràmetres d’ajustament de la imatge.
 • Els escenaris clínics de la ecografia ginecològica.
 • Conceptes bàsics de la ecografia ginecològica abdominal, característiques, preparació.
 • La ecografia en diferents etapes del desenvolupament:
  • En la nena prepuber.
  • En la dona en edat fèrtil.
  • En la menopausa.
 • Gestació. 
 • Patologia endometrial: pòlips, miomes,…
 • Patologia anexial; quist
 • Patologia tubàrica.
 • Patologia vesical.
 • DIUs.
 • Casos clínics.
 • Pràctiques tutoritzades.

Docents

Miquel Molina de Heras

Metge especialista en MFiC a l'EAP Lluís Millet. Docent d'ecografia clínica.

Juan Antonio Azcona Toscas

Especialista en Ginecologia i Obstetrícia. Director de l'ASSIR ICS Cornellà.

Juan Gabriel Fernandez

Metge especialista en Ginecologia i Obstetrícia. Ginecòleg a l'ASSIR BLLC.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te