Màsters i postgraus

Màster en atenció mèdica inicial d’urgència

2a edició

Nou!
MAMIU_O_2324

Descripció

El Màster en atenció mèdica inicial d’urgència s’ha dissenyat per respondre la necessitat de donar formació i acompanyar els metges i metgesses en la seva responsabilitat assistencial pel que fa a l’atenció inicial a les urgències.

Les urgències són aquelles situacions clíniques amb capacitat de provocar una alteració en l'estat de salut del pacient i, fins i tot, comprometre-li la vida. El pronòstic i la magnitud del seu efecte depenen, en gran manera, del temps d'evolució de la urgència i de les mesures dutes a terme durant l'atenció inicial.

És de gran importància, per tant, aconseguir una metodologia en la valoració inicial del pacient que permeti escurçar el temps d'atenció i acceleri la realització de la primera actuació diagnòstica terapèutica.

Fora de l'àmbit hospitalari, aquesta atenció requereix unes habilitats i uns coneixements que permetin poder actuar ràpidament i, alhora, dur a terme una ràpida classificació de la gravetat de la situació per a oferir unes cures inicials de qualitat i, si cal, oferir un trasllat a altre un nivell assistencial.

A partir d'aquesta necessitat formativa, l'Institut de Formació Mèdica i Lideratge ofereix aquest màster dirigit a facultatius que volen especialitzar-se en la medicina i l'atenció d'aquells pacients que accedeixen als serveis d'urgències d'hospitals i centres d'atenció primària/consultoris, i que també volen estar preparats per atendre situacions d'emergència extrahospitalàries, principalment traumàtiques, que requereixen una atenció immediata.

METODOLOGIA I PLA D’ESTUDIS

El curs, semipresencial, combina diversos formats i metodologies en funció dels objectius d’aprenentatge.

Formació online asíncrona

Continguts dissenyats de la mà d’experts amb recursos diversos perquè l’alumne pugui formar-se al seu propi ritme. El material inclou activitats i exercicis d’autoavaluació que exigeixen un rol actiu per part del participant.

Docència online síncrona

Docència síncrona docent-alumnes en modalitat online (o telepresencial) indicada per resoldre dubtes, treballar casos o fer dinàmiques grupals al voltant del material autoformatiu.

Tallers presencials i pràctiques (1er any)

La docència presencial està indicada per a la pràctica i l’entrenament de les habilitats tècniques. A fi d’optimitzar els desplaçaments, la formació en tallers presencials es concentra en 50 hores, a desenvolupar en 6 jornades, una d’elles en aula de simulació.

A part, el programa preveu la realització de 1-2 jornades addicionals de pràctiques a centres a convenir.

Treball final tutoritzat (2on any)

Per superar el màster, durant el segon any l’alumne haurà de desenvolupar i defensar un treball final per al qual podrà comptar amb el suport d’un tutor expert que l’assessorarà, a títol individual, sobre la millor manera per dur-lo a terme.

 

El procés d’inscripció contempla un pagament fraccionat del 50%. En cas de voler realitzar un únic pagament pel total de la matrícula, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic ifmil@comb.cat o al telèfon 93 567 88 88.

Acreditació: Crèdits Universitaris ECTS (European Credit Transfer System)

Dirigit a

Metges interessats a adquirir els coneixements i habilitats per fer una primera atenció a les urgències en els primers nivells assistencials. S’adreça especialment als professionals que treballen a centres mèdics i consultoris, així com als metges dels serveis d’urgències d’hospitals que també volen poder atendre situacions d’emergència.

Objectius

Aquest màster pretén establir i aprofundir en els conceptes i habilitats més elementals per al diagnòstic i el tractament del pacient en situacions d'urgència que requereixen una intervenció immediata.

Entre altres objectius, aquesta formació pertén que l'alumne pugui:

 • Conèixer les grans síndromes i situacions d'urgència que es presenten en el nostre àmbit sanitari.
 • Familiaritzar-se amb l’actuació dels principals motius de consulta enfront d'un pacient urgent amb un signes o símptomes determinats.
 • Saber realitzar una orientació diagnòstica inicial i una pauta de tractament als pacients afectats de patologies i malalties amb urgència vital.
 • Tenir criteris bàsics de sol·licitud i d'interpretació de proves complementàries.
 • Saber prendre decisions referents a la ubicació, requeriments d'observació i criteris d'adequació d'ingrés hospitalari o de seguiment domiciliari dels pacients.
 • Incorporar pautes i tècniques que permetin oferir un servei de qualitat orientat a l’excel·lència en el tracte i l’assistència a les persones.
 • Reconèixer l'infant en una situació de risc vital, periaturada, o en aturada respiratòria/cardiorespiratòria i saber utilitzar els algoritmes de ressuscitació sigui com a reanimador o integrant ajudant d’un equip de RCP avançada.
 • Conèixer les dosis dels fàrmacs i fluids comuns en RCP i saber preparar-los i demostrar capacitat en l’ús de material per a l’accés vascular d’urgència (intraòssia).
 • Desenvolupar l’habilitat de maneig de la tècnica ecogràfica per poder-la aplicar en l’activitat assistencial a la consulta d’atenció primària i a les urgències.
 • Aprofundir en la interpretació de l’electrocardiograma per poder determinar les principals alteracions electrocardiogràfiques, identificar les de risc vital i actuar eficaçment.
 • Realitzar una aproximació i judici diagnòstic clar i dur a terme els procediments diagnòstics més adequats per a l’abordatge i el tractament del dolor.
 • Incidir en l'eficàcia del treball en equip i els protocols d'actuació davant situacions de crisi mitjançant el treball en biomecàniques corporals aplicades a la contenció física, mecànica i farmacològica, per minimitzar les repercussions físiques, psicològiques i legals a pacients, a professionals i a tercers.
 • Donar eines i pautes de comunicació per garantir la longitudinalitat del servei d'atenció des de la perspectiva d’urgències d'AP.
 • Facilitar que els facultatius puguin incorporar pautes i tècniques que permetin oferir un servei de qualitat orientat a l’excel·lència en el tracte i l’assistència a les persones.
 • Assegurar que els participants utilitzen les intel·ligències emocional, relacional i espiritual com a eines per a l’autocura en contextos d’alta complexitat i com a motors de transformació.
 • Donar eines als professionals per a l’abordatge de casos de violència vers la infància i l’adolescència: violència física, sexual, emocional, etc.
 • Aprofundir en aspectes medicolegals específics del menor d’edat: confidencialitat, consentiment informat, discrepàncies entre menor, representats i/o centre assistencial, intercepció post coital, interrupció voluntària de l’embaràs, etc.
 • Conscienciar sobre el ús correcte dels fàrmacs davant d’una situació d’urgència mèdica (indicacions, contraindicacions, recomanacions sobre l’administració, etc.) amb l’objectiu d’incidir en la qualitat del servei que es dona als pacients.

Programa

El màster s'estructura en dos anys acadèmics, durant els quals l'alumne tindrà accés als materials de l'aula, als webinars amb experts i als tallers presencials.

Primer any (octubre 2024-juny 2025)

 • Sistema sanitari i sistemes d’urgències
 • Identificació i maneig inicial de signes i símptomes de gravetat
 • Codis d’emergència a Catalunya
 • Seguretat dels pacients
 • Docència durant les guàrdies 
 • Atenció inicial d'urgències de la pell
 • Atenció inicial d'urgències endocrinometabòliques
 • Atenció inicial d'urgències de l'aparell locomotor
 • Atenció inicial d’urgències nefrourològiques
 • Atenció inicial d'urgències cardiovasculars
 • Atenció inicial d'urgències neurològiques
 • Atenció inicial d'urgències en l'infant
 • Atenció inicial d'urgències respiratòries
 • Atenció inicial d’urgències traumàtiques, per agents físics i intoxicacions 
 • Atenció inicial d'urgències digestives
 • Atenció inicial d'urgències infeccioses
 • Atenció inicial d'urgències oftalmològiques
 • Atenció inicial d'urgències psiquiàtriques
 • Atenció inicial d'urgències ginecològiques
 • Atenció al final de la vida
 • Taller: suport vital immediat (amb acreditació del CCR)
 • Taller: aproximació i maneig del trauma greu
 • Taller: RX simple
 • Taller: ecografia d’urgències (TVP, abdominal, pulmonar, dermatològica, etc.)
 • Taller: ferides, immobilitzacions i cirurgia menor d’urgències
 • Taller: contenció física i maneig del pacient agitat

Segon any (octubre 2025-juny 2026)

 • L’ecografia clínica d’urgències II (abdominal, urològica, del fetge i vies biliars; musculoesquelètica...)
 • Suport Vital Immediat Pediàtric (atenció inicial al nen greu, via aèria i circulació i suport intermedi pediàtric integrat), amb titulació oficial del Consell Català de Ressuscitació
 • Maneig del pacient agitat i biomecànica corporal de reducció per a la protecció del pacient i del professional
 • Humanització de les urgències i longitudinalitat del servei d'atenció des de l'AP.
 • La importància de l'entorn en el benestar dels professionals d'Urgències. El risc vital i la implicació del pacient i el seu entorn
 • L’electrocardiograma: anàlisi i interpretació mèdica.
 • Circuits i criteris de derivació en el marc del sistema sanitari
 • Atenció al menor d’edat: el menor intoxicat, salut mental, violència a la infància i l’adolescència, circuits socials
 • El dolor a les urgències
 • Fàrmacs més freqüents a l’àmbit de les urgències
 • Treball Final 

Docents

Francesc Xavier Escalada Roig

Codirector. Metge especialista al SEM i metge adjunt a la Unitat d'Intensius de l'Hospital General de Sant Boi.

Sònia Moreno

Metgessa especialista en MFiC al CAP Larrard i ex directora del CUAP Gràcia, al Parc Sanitari Pere Virgili.

Anna Ribas

Metgessa especialista MFiC. Directora EAP Santa Eugènia de Berga ICS- GTCC. Directora ACUT Osona 2008-2022.

Albert Salazar

Director. Gerent de l'Hospital Vall d'Hebron. Metge especialista en Medicina Interna.

Vanessa Adán

Experta en Infermeria Penitenciària i docent dels cursos d'Autoprotecció Integral per a professionals sanitaris (Sistema AIPS- SIGVAS).

Josep Arimany i Manso

Metge especialista en medicina legal i forense. Director del Departament de praxi del CoMB i del servei de responsabilitat professional del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.

Maria Arranz Betegón

Metgessa d'urgències. Cap del Servei d'Urgències de l'Hospital Vall d'Hebron.

Josep Maria Basart

Metge especialista en MFiC. Diplôme Universitaire d'Echographie Clinique, Faculté de Medicine de Montpellier-Nîmes (França).

Josep Benet Travé

José Julián Berrade Zubiri

Metge especialista en Medicina Intensiva. Cap de servei de Medicina Intensiva del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Roger Bisbal Jover

Metge d'urgències, membre del GTE per Barcelona.

Irene Cabello Zamora

Metgessa adjunta d'Urgències a l'Hospital de Bellvitge. Cap d'Estudis i Presidenta de la Comissió de Docència de l'Hospital de Bellvitge.

Agnès Calsina Berna

MD, PhD Metgessa adjunta al Servei de Cures Pal·liatives de l'Institut Català d'Oncologia, Hospital Germans Trias i Pujol.

Antonio Carballo Almeida

Director Territorial al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Núria Casalé Nevado

Metgessa especialista en MFiC. Cap de la Línia 061 Salut Respon del SEM.

Jordi Casanovas Font

Metge especialista en MFiC a l'ABS Vic Sud. Consultori Santa Eulàlia de Riuprimer. Membre del Grup Tradop de CAMFiC.

Manel Cerdà

President del Consell Català de Ressuscitació. Metge especialista en medicina intensiva.

Cèlia Cols Sagarra

Metgessa especialista en MFiC a l'EAP Sant Esteve Sesrovires. ABS Martorell Rural. Membre del Grup de Diabetis de la Semergen.

Josep Corcoll Reixach

Metge especialista en MFiC. Expert en ecografia clínica a Ibsalut (Balears).

Marco Cordero

Metge especialista en Medicina Interna (malalties infeccioses) al Servei d'Urgències de l'Hospital de Bellvitge.

Paula Cuenca Casbas

Metgessa adjunta al Servei de Cures Pal·liatives de l'Institut Català d'Oncologia, Hospital Germans Trias i Pujol.

Verónica Domínguez Panadero

Metgessa especialista en MFiC. EAP Vía Roma del CAP Manso i Atenció Continuada Domiciliària.

Anna Duart González

Metgessa adjunta a la Unitat de Medicina Intensiva del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Manuel Víctor Durán Ruiz

Metge al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i del servei d'urgències de l'Hospital de Viladecans.

Francesc Xavier Escalada Roig

Codirector. Metge especialista al SEM i metge adjunt a la Unitat d'Intensius de l'Hospital General de Sant Boi.

Anna Escalé Besa

Metgessa especialista en MFiC a l'EAP Navàs-Balsareny.

Josep Estadella Tarriel

Coordinador Procés Ambulatori i ASSIR Guinardó i adjunt sènior del servei d’obstetrícia i ginecologia de l'Hospital de Sant Pau.

Adrián Fernández Sánchez

Metge especialista en MFiC. Adjunt d'urgències al CUAP Sant Martí (ICS BCN-Ciutat / UD Sant Pau). Màster en malalt crític i emergències per la UB.

Vicenç Ferrés Padró

Infermer assistencial al SEM. Màster en Atenció integral al malalt crític i emergències per la UB i UAB. Magister Internacional en Toxicologia. Doctor per la UB en Medicina i Recerca Translacional.

Josep Fumadó

Metge especialista en MFiC. Diplôme Universitaire d'Echographie Clinique, Faculté de Medicine de Montpellier-Nîmes, Univerisité de Montpellier (França).

Miguel Ángel Galicia Paredes

Metge especialista en MFiC. Metge al Servei d'Urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Dolors Garcia

Cap clínic del Servei d'Urgències a l'Hospital Fundació Althaia. Premi del Bages de Ciències Mèdiques pel treball “Les 3D/3D+, eina de valoració geriàtrica ràpida”.

Marta Garcia Pastor

Metgessa especialista en MFiC al CAP Olesa de Montserrat, Mútua de Terrassa.

Maria Teresa Garriga Baraut

Metgessa especialista en Al·lergologia Pediàtrica. Secció d'Al·lèrgia Pediàtrica, Pneumologia Pediàtrica i Fibrosi del Servei de Pediatria, a l'Hospital Vall d'Hebron.

Lena Giralt Peret

Metgessa especialitzada en Oftalmologia a l’Hospital de Cruces (País Basc). Desenvolupa la seva activitat assistencial a l’Hospital Clínic i la tesi doctoral en degeneració macular a la UPV.

Elisenda Gómez-Angelats.

Doctora en Medicina. Especialista en medicina interna. Mèdic MEAU. Urgències Hospital Clínic. Barcelona.

Dídac González Sans

Metge especialista en Medicina Interna. Adjunt del Servei d'Urgències de l'Hospital Vall d'Hebron. Col·laborador en docència a urgències.

Lluïsa Guillem Tió

Metgessa especialista en Medicina Interna al Servei de Medicina Interna de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Doctoranda en Malalties Infeccioses per la UB.

Antoni Haro Bosch

Metge adjunt d'urgències. Coordinador de trasplantaments i secretari del Comitè de violència masclista a l’Hospital de Bellvitge.

Francisco Javier Jacob Rodríguez

Cap de Secció al Servei d'Urgències de l'Hospital de Bellvitge. Vicepresident de la Societat Catalana d'Urgències i Emergències (SoCMue). Professor associat a la UB.

Sònia Jiménez Fàbrega

Metgessa especialista en MFiC al CAP Larrard (Parc Sanitari Pere Virgili). Grup d'urgències de la CAMFiC i de la SEMFYC. Instructora en SVB-DEA i SVI pel Consell Català de Ressuscitació.

Francesc Xavier Jiménez Fàbrega

Metge especialista en MFiC, doctor en Medicina per la UB. Cap de docència al Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM).

Joaquim Julià Torras

Cap de Servei de Cures Pal·liatives de l'Institut Català d’Oncologia, Hospital Germans Trias. Codirector de la Càtedra WeCare: atenció al final de la vida de la UIC.

Albert Ledesma

Llicenciat en Medicina i Cirurgia, especialista en MFiC a l'EAP de VIC. Comissionat de la Junta del CoMB per a l'IFMiL.

Jordi Llaneras Artigues

Metge adjunt del Servei d'Urgències de l'Hospital Vall d'Hebron i coordinador de Recerca i de l'equip de RCP del Servei d'Urgències Vall d'Hebron. Docent del Centre de Simulació Avançada.

Lluís Llauger Garcia

Metge especialista en MFiC. Metge d’Urgències a l’Hospital Universitari de Vic.

Elisa Llurba Olivé

Directora d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital Sant Pau. Professora associada a la UAB i responsable de grup de recerca de Medicina Perianal i de la Dona de l'Hospital Sant Pau.

Núria López Rillo

Metgessa especialista en MFiC. Màster d'urgències i pacient crític per la UB. Instructora pel CCR i membre del grup d'urgències de la CAMFiC.

Carles Luaces Cubells

Cap del Servei d'Urgències Pediàtriques de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Professor agregat de la UB.

Zoilo Madrazo González

Metge especialista en Cirurgia General i Aparell Digestiu, Unitat Paret Abdominal Complexa i Urgències Quirúrgiques a l'Hospital de Bellvitge.

Pierre Malchair

Metge especialista en Medicina Interna (malalties infeccioses). Cap del Servei d'Urgències de Bellvitge. Màster en Medicina Tropical i Salut Internacional.

Carles Martín Fumadó

Metge forense responsable de la Unitat de Medicina Legal del Col·legi de Metges de Barcelona.

Luis Miguel Martín López

Director d'Atenció comunitària i Programes Especials a l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) de l'Hospital del Mar.

Concepción Martínez Muñoz

Metgessa especialista en Medicina Interna. Adjunta d'urgències a l'Hospital de Bellvitge.

Miquel Molina de Heras

Metge especialista en MFiC a l'EAP Lluís Millet. Docent d'ecografia clínica.

Jorge Arnulfo Morales Álvarez

Director Mèdic de l'Àrea Operacions al Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM).

Sònia Moreno

Metgessa especialista en MFiC al CAP Larrard i ex directora del CUAP Gràcia, al Parc Sanitari Pere Virgili.

Lina Nitola-Mendoza

Metgessa adjunta al Servei de Cures Pal·liatives de l'Institut Català d’Oncologia, Hospital Germans Trias.

José María Palacín Peruga

Metge especialista en MFiC. Director de l'EAP Onze de Setembre (Lleida). Docent d'ecografia.

Anna Palau Vendrell

Metgessa adjunta al Servei d'Urgències a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Vocal de formació a la Junta del COMT.

Albert Planes Magrinyà

Metge especialista en MFiC a l'EAP Sant Eugènia de Berga (Osona). ICS. Membre del grup d'ètica de la CAMFiC. Referent d'eutanàsia per l'AP de l'ICS. Director d'AMF-SEMFYC.

Anna Presas Porcell

Metgessa especialista en Cirurgia a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Professora associada de la Facultat de Medicina de la UdG. Vocal de la Junta del COMG.

Antonio Prieto Arruñada

Metge especialista en MFiC i Medicina Laboral. Metge assistencial al Servei d'Emèrgències Mèdiques de Catalunya (SEM). Equip de Coordinació Operativa (ECO-0) Barcelona ciutat.

Jordi Puiguriguer

Doctor en Medicina per la UB. Metge d'Urgències i Coordinador de la Unitat de Toxicologia de l'Hospital Universitari Son Espases de Mallorca.

José Miguel Puyol Pallás

Metge especialista en Urologia. Cap del servei d'Urologia a la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.

Alexis Rebollo Curbelo

Metge adjunt del Servei d'Urgències de l'Hospital de Bellvitge.

Esmeralda Recasens Oliva

Metgessa especialista en MFiC. Servei de pediatria EAP Valls Urbà.

Anna Ribas

Metgessa especialista MFiC. Directora EAP Santa Eugènia de Berga ICS- GTCC. Directora ACUT Osona 2008-2022.

Antoni Riera Mestre

Doctor en Medicina per la UB. Cap de Servei de Medicina Interna de l'Hospital de Bellvitge. Màster en Gestió Sanitària per la UIC.

Amanda Rodríguez Urrutia

MD PhD. Metgessa Psiquiatra del Servei de Salut Mental de l'Hospital Vall d'Hebron. Professora associada del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la UAB.

Antonio Romero Cano

Metge assistencial a la unitat de suport vital avançat del SEM. Màster en emergències per la UAB. Director/Docent del curs d'EGC bàsica i avançat del SEM des de 2016.

Àlex Roset Rigat

Metge especialista al Servei d'Urgències de l'Hospital de Bellvitge.

Elisabeth Rovira Prat

Metgessa. Cap del Servei d'Urgències del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Hospital de Sant Boi.

Àlex Santamaria Fumas

Metge especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Complex Hospitalari Moisès Broggi, Consorci Sanitari Integral.

Miquel Àngel Sarlat Ribas

Metge especialista en MFiC al CAP Bordeta Magòria de Barcelona. Membre del grup d'urgències de la CAMFiC.

Xavier Targa

Metge especialista en MFiC. Diplôme Universitaire d'Echographie Clinique, Faculté de Medicine de Montpellier-Nîmes (França).

Gemma Téllez

Infermera assistencial i coordinadora tècnica a la Central de Coordinació del Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya.

Alexandra Timón

Metgessa especialista en MFiC. Equip d'urgències a l'ICS.

Alberto Villamor Ordozgoiti

Enfermer. RN MSc, PhD. Supervisor General, Direcció infermera. Hospital Clínic Barcelona. Experiència en urgències, Cures intensives i gestió infermera. Docent màsters de cures intensives i urgències.

Alexandre Xifró Collsamata

Metge forense de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC), amb la subdirecció a Barcelona i l'Hospitalet. Professor associat del Departament de Medicina de la UB.

Oriol Yuguero Torres

Metge especialista en MFiC. Coordinador del Servei d'Urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova, Lleida. Consultor ètic de l'Institut Borja.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te