Actualització i innovació

Introducció a l'anàlisi estadística de dades mèdiques amb SPSS

Introducció al análisis estadístico de datos médicos con SPSS

Descripció

Analitzar i interpretar les dades correctament resulta fonamental per a la presa de decisions. Amb aquest curs adquiriràs coneixements generals d’alguns procediments d’anàlisi estadística amb el programa SPSS (Stadistical Product and ServiceSolutions) que t’ajudaran a tractar i analitzar dades mèdiques en el seu entorn assistencial o de recerca.

El curs combina l'ensenyament assistit per ordinador amb explicacions dels diferents processos que permet dur a terme l'SPSS i la seva aplicació a situacions d’investigació sanitària pràctica.

Cada sessió està formada per una part de presentació de les possibilitats que ofereix el programa, tot aplicant-les a casos pràctics extrets d’articles científics mèdics. Aquestes pràctiques es realitzaran sobre dades simulades per exemplificar diferents situacions en que ens podem trobar per cada model estadístic.

Per les persones que ho necessitin, també s’inclouran explicacions de la teoria estadística que permetin interpretar els llistats de resultats. Per tant, la durada de cada part dependrà del tema que es tracta, així com de les característiques del grup classe.

 

Metodologia

El curs es du a terme en modalitat telepresencial via Zoom. Per tant, des de l'IFMiL es facilitaran les dades de connexió que han de facilitar la connexió en remot i en directe a les 12 sessions que recull el calendari (3, 5, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 i 28 de juny) en horari de 18 a 20 hores. 

El curs exigeix que l'alumne tingui instala·lat el programa SPSS, sigui una llicència pròpia o la versió demo gratuïta del programa, que inclou totes les funcionalitats i prestacions necessàries per seguir amb èxit la formació. Pots descarregar la versió gratuïta (que expira als 30 dies) aquí.

Acreditació:

Dirigit a

Professionals de la salut que tinguin necessitat de tractar i analitzar dades clíniques, tant per resoldre problemes de gestió com de recerca o que necessitin aplicar un programa de gestió de dades i/o d'anàlisi estadística.

Objectius

 • Aprendre a organitzar l’entorn de treball amb SPSS i conèixer les possibilitats que ofereix el programa.
 • Confeccionar i estructurar les dades en una matriu pel seu anàlisi, tot configurant les variables que formen part.
 • Importar arxius de dades en diferents formats segons les necessitats professionals sanitàries de cada assistent i a modificar el contingut i/o estructura per adaptar-les als objectius proposats.
 • Conèixer les diferents possibilitats de transformació de variables mèdiques i com SPSS pot ajudar a tractar i analitzar dades mèdiques. 
 • Aprendre a utilitzar els procediments d’anàlisi estadística bàsics univariables i bivariables més utilitzats en recerca mèdica. 

Programa

 • Introducció: anàlisi estadística de dades i eines informàtiques per l’anàlisi de dades mèdiques.
 • Introducció de dades i importació de dades mèdiques.
 • Manipulació d’arxius dades mèdiques i preparació per a l’anàlisi.
 • Manipulació de variables mèdiques i preparació per a l’anàlisi.
 • Descripció de dades mèdiques: estadístics, taules i gràfics.
 • Anàlisi de taules de contingència.
 • Comparació de mitjanes.
 • Correlació i regressió.
 • Estadística no paramètrica.
 • Anàlisi de la variància unifactorial.
 • Potencia i mida mostral.

 

Docents

Joan Aliaga Ugarte.

Pedagog i diplomat en Ciències Empresarials. Professor associat al Departament de Psicobiologia i Metodologia en Ciències de la Salut de la UAB.

3 motius per fer aquest curs

01.

Aprendràs a organitzar, manipular i analitzar les dades clíniques per poder fer anàlisi estadístic

02.

Dissenyat i impartit per docents experts en estadística aplicada i àmplia experiència assistencial.

03.

Curs que combina el coneixement de l’eina informàtica i de l’anàlisi estadístic amb l’aplicació pràctica a casos reals.

Testimonis

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te