Màsters i postgraus

Màster en medicina estètica i del benestar

Formació permanent Universitat de Barcelona

Nova edició actualitzada

Descripció

La medicina estètica i del benestar té com a principal finalitat la restauració, el manteniment i la promoció de l'estètica, la bellesa i la salut mitjançant pràctiques mèdiques de petita intervenció en règim ambulatori.

Com la medicina general o familiar, basa la seva activitat en una valoració general i completa del pacient, partint d'un abordatge integral de tots aquells aspectes “antiestètics” -o que el pacient percep com a tals-, amb la finalitat de contribuir al benestar.

Per a dur a terme qualsevol tractament des d'un punt de vista integral de la persona, resulta necessari que els metges estètics comptin amb una formación especialitzada, pràctica i de valor, que garanteixi una cuidada pràctica professional.

En aquest sentit, i per a donar resposta a aquesta necessitat professional que ve acompanyada d'una demanda social creixent, l'IFMiL i la Universitat de Barcelona han posat en marxa un màster en medicina estètica que, amb un programa innovador i professionalizador, ofereix continguts i formats actualitzats amb la finalitat d'enriquir l'aprenentatge dels participants i millorar les seves competències.

El màster, en modalitat semipresencial, consta de 8 mòduls que combinen diverses metodologies i formats, entre els quals destaquen:

-Continguts autoformatius al campus virtual del IFMiL, perquè l'alumne pugui seguir la formació al seu propi ritme. Tots els continguts són nous i s'han desenvolupat de la mà dels millors experts en cada matèria. A més del contingut teòric, inclouen exemples i activitats pràctiques que faciliten la comprensió del material.

 -Material audiovisual que il·lustra el treball en les clíniques estètiques. El programa inclou una trentena de vídeos d'alta qualitat en que els docents expliquen i mostren a càmera l'aplicació pràctica dels diversos tractaments.

 -Sessions webinar en directe en modalitat telepresencial (comunicació síncrona docent-alumnes mitjançant), indicada perquè els alumnes puguin resoldre dubtes sobre el material amb els experts, treballar en casos o compartir experiències.

 -75h. de tallers presencials. El màster contempla el desenvolupament de 3 tallers d'enfocament pràctic i aplicat que s'executen en grups reduïts de màxim 14 alumnes.

 -75h. d'estades en clíniques, on l'alumne podrà, tutoritzat i acompanyat pel metge estètic, observar i participar del dia a dia de la consulta. Aquestes pràctiques observacionals permetran, entre altres aspectes, observar com es fa un diagnòstic a la primera visita, com es pressuposa i prepara el tractament (materials, higiene...), quins productes, laboratoris, i distribuïdors hi ha al mercat  i com es gestionen les compres, com es realitza el tractament i quines són les cures en el post segons hagi estat el procediment, etc.

>> En el marc d'aquesta estada de 75 hores, només els metges col·legiats que comptin amb una Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional que cobreixi actes estètics podran optar, si així ho desitgen, a realitzar un "hands on" amb toxina i farciments. Per fer-ho, hauran d'aportar un pacient que, previ consentiment informat, accepti ser intervingut per l'alumne amb toxina botulínica i/o àcid hialurònic amb la supervisió del docent expert de la clínica. 

 

-Treball final tutoritzat. Per a superar el màster, l'alumne haurà de desenvolupar i defensar un treball final. Per a això comptarà amb la supervisió d'un coordinador acadèmic i amb el suport d'un tutor expert en la matèria que l'assessorarà, a títol individual, sobre la millor manera de dur-ho a terme.

 

----

El procés d'inscripció contempla un pagament fraccionat del 50% (primer pagament del 50% en el moment de la inscripció i segon del 50% al març de 2025). En cas de voler realitzar un únic pagament pel total de la matrícula, pots posar-te en contacte amb nosaltres al correu electrònic a ifmil@comb.cat o al telèfon 93 567 88 88.

 

Acreditació: Crèdits Universitaris ECTS (European Credit Transfer System)

Dirigit a

Aquest màster està dirigit (i restringit) a llicenciats/graduats en Medicina que estiguin en possessió del títol de llicenciatura o grau en Medicina expedit un mínim de tres anys abans.

En cas d'estar cursant una especialitat via MIR, caldrà tenir en compte:

1. En els primers anys de residència, serà necessari aportar una carta del/la tutor/a que, davant la voluntat de l'alumne/a de cursar el màster, reculli el seu coneixement i conformitat.

2. Per a l'alumne que es trobi en l'últim any de residència, no serà necessari aportar aquesta documentació extra.

Els alumnes amb titulació estrangera hauran de complir amb els mateixos requisits d'accés.

Objectius

• Formar al metge que treballa o vol treballar en l'àmbit de la medicina estètica i del benestar i que necessita adquirir coneixements i habilitats per al maneig de pacients que, en l'àmbit assistencial, requereixen de serveis que ajudin a un millor benestar físic, mental i personal.

• Emfatitzar en l'atenció integral, preventiva i predictiva de la medicina estètica com a model assistencial d'atenció al pacient i promoure nous enfocaments de prevenció i atenció.

• Oferir una sòlida formació teòrica i pràctica que aporti una visió global dels diferents àmbits relacionats amb la imatge i el benestar i identificar els àmbits d'intervenció com a part fonamental de l'atenció a pacients que volen millorar la seva imatge, benestar i autoestima.

• Promoure bones pràctiques professionals en el camp de la medicina estètica que ajudin a establir models d'excel·lència en l'atenció al pacient.

• Conèixer en profunditat les principals tècniques de tractament aplicables en medicina estètica i aprofundir en els processos biològics bàsics que facilitin la comprensió de la etiopatogenia i les bases científiques de l'envelliment i els estetismos.

• Establir les bases metodològiques i conceptuals per al disseny de processos de recerca i educació i el disseny d'estudis clínics sobre les diferents tècniques aplicades en medicina estètica.

• Adquirir coneixements i habilitats sobre els aspectes organitzatius i mèdic-legals de la clínica de medicina estètica.

Programa

Mòdul 1. Conceptes bàsics en medicina estètica

Tema 1. Pràctica i història clínica en medicina estètica. 
Tema 2. Morfologia i fisiologia aplicada a la medicina estètica.
Tema 3. Metodologia de la recerca en medicina estètica.
Webinars: Morfologia i fisiologia / Metodologia de la investigació en M.E.

Mòdul 2. Tècniques d'imatge aplicades a la medicina estètica

Tema 4. Diagnòstic per la imatge.
Tema 5. Tècniques documentals de fotografia en medicina estètica.

Mòdul 3. Medicina estètica de la pell i annexos

Tema 6. Dermocosmética.
Tema 7. Alteracions estètiques en processos dermatològics.
Webinars: Dermocosmètica i melasma. 

Mòdul 4. Tècniques especials en medicina estètica. 

Tema 8. Mesoteràpia o intradermoterapia.
Tema 9. Làsers i fonts de llum en medicina estética.

Mòdul 5. Medicina Estètica Facial. 

Tema 10. Implants de farciment injectable.
Tema 11. Toxina botulínica: generalitats i aplicacions.
Tema 12. Altres tècniques facials.
Webinar: Casos clínics.
Tema 13. Peelings per a exfoliació cutània controlada: tipus, materials i procediments.

Mòdul 6. Medicina Estètica corporal i vascular. 

Tema 14. Medicina de l'obesitat i el sobrepès.
Tema 15. Tècniques i tractaments de les adipositats localitzades i de la hidrolipodistrofia.
Tema 16. Medicina estètica vascular. Tractament de la patologia venosa i del linfedema.
Tema 17. Medicina estètica genital.
Tema 18. Alopècia en medicina estètica.

Mòdul 7. Medicina del benestar: Longevitat saludable. Prevenció i modificació dels hàbits de vida. 

Tema 19. Bases biològiques per a la prevenció d'una longevitat saludable.
Tema 20. Exercici físic: modalitats i indicacions.
Tema 21. El paper preventiu de la medicina estètica.

Mòdul 8. Aspectes empresarials, mèdic-legals i deontològics en medicina estètica

Tema 22. Orientació empresarial sobre l'obertura i funcionament d'una consulta de medicina estètica.
Tema 23. Aspectes mèdic-legals, publicitaris i deontològics en la pràctica de la medicina estètica.

Tallers presencials (75h). 3 tallers presencials on poder observar les tècniques amb pacients, de mà de professionals de gran prestigi. Aquests tallers es realitzen en cap de setmana de dissabte a dilluns i en horari de matí i tarda.

1er Taller: Conceptes bàsics en medicina estètica. Dies 16, 17 i 18 de novembre de 2024.

  • Presentació del Màster a càrrec dels Directors i Coordinadors.
  • Realització dels mòduls 1 i 2.

2on Taller: Medicina estètica facial. Els alumnes es dividiran en 4 grups de màxim 14 alumnes, per ordre alfabètic del primer cognom.

  • 1r Grup. 13, 14 i 15 de setembre de 2025.
  • 2n Grup. 20, 21 i 22 de setembre de 2025.
  • 3r Grup. 27, 28 i 29 de setembre de 2025.
  • 4rt Grup. 4, 5 i 6 d'octubre de 2025.

3er Taller: Tècniques de medicina estètica corporal. Es dividiran en 4 grups de màxim 14 alumnes, per ordre alfabètic del primer cognom.

  • 1r Grup. 17 i 18 de gener de 2026.
  • 2n Grup. 24 i 25 de gener de 2026.
  • 3r Grup. 31 de gener i 1 de febrer de 2026.
  • 4rt Grup. 7 i 8 de febrer de 2026.

 

Estades en clíniques (75h). Assistència a clíniques acreditades en medicina estètica durant el segon any del màster.

Treball Final Màster. Realització i defensa del TFM (Treball Final de Màster).

Docents

Joan Fontdevila.

Co-Director. Doctor en Medicina i Cirurgia. Cap de Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Clínic de Barcelona. Professor titular de la Universitat de Barcelona (UB).

Inma González.

Coordinadora de tallers i pràctiques. Llicenciada en medicina i cirurgia. Màster Universitari en Medicina Estètica. Directora de CISIG (Barcelona).

Petra M. Vega.

Co-Directora. Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Màster en Medicina Estètica i en Làser. Presidenta de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME). Directora Clínica Vega de Madrid i Terrassa.

Hernán Pinto.

Coordinador Científic del TFM. Doctor en medicina. Director de l'Institut de Recerques Biomèdiques i2e3.

Laura Salvador.

Coordinadora de tallers. Llicenciada en Medicina i Cirurgia, especialista en cirurgia general i de l'aparell digestiu. Màster de Medicina Cosmètica, Estètica y de l'envelliment.

Eduardo Anitua.

Doctor en medicina i cirurgia. Fundador i Director científic de BTI Biotechnology Institute. Director Mèdic de la Clínica Eduardo Anitua. (Vitoria-Gasteiz).

Antonio Ayala.

Doctor en bioquímica. Catedràtic del departament de bioquímica de la Universitat de Sevilla. Centro Ayala.

Manuel Castillo.

Doctor en Medicina i especialista en Biopatología Clínica. Director del Grup de Recerca en Avaluació Funcional i Fisiologia de l'Exercici i Director Mèdic de Positive Health First.

Jose Manuel Fernández

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Màster en medicina estètica. President de la Secció Col·legial de Metges i Estètica de Barcelona. Director Centre Mèdic i d'Estètica.

Carmen Fernández.

Llicenciada en medicina i cirurgia. Llicenciada en nutrició i dietètica. Màster en medicina estètica. Vicepresidenta de la SEME. Clínica García Barreiro.

Eduard García.

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona, i especialista en urologia per l'Hospital Clínic de Barcelona.

Fernando García-Monforte

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Màster universitari en Medicina estètica. Director de la Clínica Renaixement (Las Palmas).

Matías N. Grass.

Llicenciat en Medicina. Màster Universitari en Medicina Estètica. Director de Medical Grass (Sabadell).

Eva Guisantes Pintos.

Llicenciada en Medicina. Especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora. Metge adjunt de l'Hospital de Terrassa. Directora de Clínica Mandri Barcelona.

Lorena Leal.

Llicenciada en Medicina i cirurgia. Especialista en Dermatologia. Hospital Germans Trias i Pujol.

Juan Carlos López.

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Màster universitari en medicina estètica. Director Clínica Dr. López (Sao Paulo).

Enrique Lorente.

Llicenciat en medicina. Màster Universitari en Medicina Estètica. Clínica Tufet. Barcelona.

Alberto Morano.

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Màster universitari en medicina estètica. Director Clínica Morano (Palma de Mallorca).

Ignacio Ordiz.

Doctor en Medicina i Cirurgia. Màster en Medicina Estètica. President de l'Associació de Medicina Mesoteràpica Iberoamericana. Director Clínica Ordiz (Oviedo).

Pilar Riobó.

Doctora en medicina. Especialista en endocrinologia i nutrició. Cap associada de endocronologia i nutrició en Hospital Fundación Jiménez Díaz (Madrid).

Rosa Rodríguez

Llicenciada en Dret. Especialitzada en l'àmbit del dret sanitari. Assessoria de societats científiques.

Maribel Serrano.

Llicenciada en medicina i cirurgia. Màster en Medicina Estètica i del Benestar. Metge adjunt en Clínica Tufet. Barcelona.

Paloma Tejero

Doctora en Medicina. Especialista en medicina familiar i comunitària. Màster universitari en medicina estètica. Directora de la Clínica Mediestetic (Toledo).

Anna Trius.

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora. Institut Trius de Trasplantament Capil·lar.(Barcelona).

Jaime Tufet.

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialista en Medicina Estètica. Expert en Làser Mèdic-Quirúrgic. Director Clínica Tufet (Barcelona).

3 motius per fer aquest curs

01.

Ofereix una sòlida formació teòrica i pràctica de la mà de professionals de referència i amb el suport acadèmic de la Universitat de Barcelona.

02.

Compta amb 150 hores de pràctiques, la meitat de les quals es realitzen en clíniques acreditades que et permetran aplicar els coneixements adquirits.

03.

Formats més interactius i audiovisuals. Renovació dels continguts, elaborats per un nou equip docent.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te