Actualització i innovació

Models multivariables aplicats en medicina amb SPSS

Nova edició actualitzada
Estadística

Descripció

Amb aquest curs d’anàlisi estadístic podràs gestionar bases de dades complexes i aplicar models estadístics multivariables dins l’àmbit de la medicina.

Es combinarà l’ensenyament assistit per ordinador amb les explicacions teòriques sobre els diferents processos que permet dur a terme l’SPSS i la seva aplicació pràctica a l’àmbit de la medicina.

 

Metodologia

El curs es du a terme en modalitat telepresencial via Zoom. Per tant, des de l'IFMiL es facilitaran les dades de connexió que han de facilitar la connexió en remot i en directe a les 12 sessions que contempla aquesta formació.

El curs exigeix que l'alumne tingui instala·lat el programa SPSS, sigui una llicència pròpia o la versió demo gratuïta del programa, que inclou totes les funcionalitats i prestacions necessàries per seguir amb èxit la formació.

Pots descarregar la versió gratuïta (que expira als 30 dies) aquí.

Acreditació:

Dirigit a

Metges i professionals del camp de la salut que necessitin aplicar un programa de gestió de dades o d’anàlisi estadística multivariable. Caldrà tenir un nivell previ i per tant haver cursat un curs d’introducció a l’anàlisi de dades amb el programa SPSS.

Objectius

 • Aplicar i interpretar amb SPSS l’anàlisi de la variància factorial de grups independents, l’anàlisi de la variància unifactorial de mesures repetides i l’anàlisi de la variància mixta  tot atenent a la configuració del model i a les condicions d’aplicació amb les estratègies adients quan es violen aquestes amb dades sanitàries.
 • Aplicar i interpretar amb SPSS una anàlisi de regressió múltiple, amb els diferents mètodes de selecció de variables i atenent a les condicions d’aplicació i les estratègies adients quan es violen aquestes en investigació mèdica.
 • Aplicar i interpretar amb SPSS una anàlisi de regressió logística simple i múltiple tot atenent a la configuració del model i a les condicions d’aplicació amb les estratègies adients quan es violen aquestes en medicina.
 • Aplicar i interpretar amb SPSS una anàlisi de supervivència univariat de dades mèdiques, amb els procediments Kaplan-Meier i Actuarial, tot comparant diferents corbes de supervivència amb proves estadístiques en medicina.
 • Conèixer els diferents models multivariables estadístics per el mesurament de la fiabilitat dels instruments de mesura sanitaris que incorpora l’SPSS.
 • Conèixer les eines exploratòries per agrupar ítems o pacients que incorpora l’SPSS.

 

Programa

 • Introducció: anàlisi exploratòria i transformació de variables per aconseguir normalitat i homoscedasticitat de les variables mèdiques
 • Model d’Anàlisi de la variància factorial per grups independents aplicat en medicina 
 • Anàlisi de la variància i  Model Lineal General
 • Anàlisi de la variància de mesures repetides i mixta amb dades sanitàries
 • Anàlisi de regressió múltiple: mètodes, interpretació i condicions d’aplicació en ciències de la salut.
 • Anàlisi de regressió logística en medicina: interpretació i condicions d’aplicació.
 • Anàlisi de supervivència univariat en medicina: interpretació, condicions d’aplicació i comparació de corbes en models censurats per la dreta i amb un sol event. Introducció a la regressió de Cox.
 • Introducció a altres models multivariables de l’SPSS: Anàlisi d’escales de mesura mèdiques, Anàlisi en Components Principals per l’anàlisi de dades hospitalàries, i Anàlisi de conglomerats per la segmentació de grups de pacients.

 

 

Docents

Joan Aliaga Ugarte.

Pedagog i diplomat en Ciències Empresarials. Professor associat al Departament de Psicobiologia i Metodologia en Ciències de la Salut de la UAB.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te