Actualització i innovació

Certificat mèdic de defunció

Certificat mèdic de defució

Descripció

L’emissió del certificat mèdic de defunció (CMD) és un acte mèdic d’enorme transcendència legal, humanitària i epidemiològica i en conseqüència tot metge/essa ha de saber fer una correcta emissió del mateix.

El certificat mèdic de defunció genera molts dubtes de complementació entre els metges pel que fa al tipus de morts que es poden certificar, dubtes sobre qui pot emetre un CMD, sobre quines dades són necessàries per emetre’l, sobre el circuit legal que implica el procés de la mort i sobre la importància epidemiològica que té aquest document.

El temps establert per a la realització d'aquesta formació és de 2 setmanes. 

Acreditació: Sol·licitada al CCFCPS

Dirigit a

Metges interessats en adquirir els coneixements necessaris per l’emissió del certificat mèdic de defunció.

Objectius

Objectiu general:

Emetre de manera correcta el un certificat mèdic de defunció (CMD)

Objectius específics:

 • Entendre la importància del CMD.
 • Identificar les diferents etiologies de mort i saber quins tipus de mort es poden certificar.
 • Conèixer qui és competent per emetre un CMD.
 • Entendre quines son les dades necessàries per tal d’emetre un CMD.

Programa

El CMD com a document medicolegal

L’emissió del certificat mèdic de defunció (CMD) exigeix una formalitat extraordinària i un registre detallat de les dades que deriven de la pròpia defunció, per a que les dades que es registrin siguin completes i correctes (o sense cap mena d’error).

Importància del CMD

 • Humanitària – emocional. 
 • Legal. 
 • Epidemiològica

Aspectes medicolegals

 • Quin tipus de morts puc certificar?
 • Quan he d’emetre un CMD?
 • Quin metge/essa ha d’emetre el CMD? 
 • Quines dades són necessàries per a poder emetre un CMD?

Recomanacions per a l’emissió del CMD

 • Identificació del cadàver 
 • Inspeccionar i verificar la mort del cadàver.
 • Com omplir el documentació.

Casos especials: recomanacions.

 • Diagnòstic de presumpció. Conducta recomanada.
 • Consideracions sobre les Certificacions Mèdiques de Defunció en la pandèmia COVID-19

 

Docents

Josep Arimany i Manso

Metge especialista en medicina legal i forense. Director del Departament de praxi del CoMB i del servei de responsabilitat professional del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.

Carles Martín Fumadó

Metge forense responsable de la Unitat de Medicina Legal del Col·legi de Metges de Barcelona.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te