Actualització i innovació

Cirurgia menor ambulatòria

Descripció

La cirurgia menor ambulatòria engloba aquells procediments quirúrgics mínimament invasius que es poden realitzar en una consulta d’atenció primària i que només requereixen anestèsia local. No necessiten la presència d'un metge anestesiòleg ni l'ingrés previ o posterior a la intervenció del pacient. Es realitzen en teixits superficials, fonamentalment sobre la pell, i no necessiten instrumental quirúrgic sofisticat.

La cirurgia menor es troba inclosa en la Cartera de Serveis de l’Atenció Primària com una activitat a desenvolupar des de la Consulta del Metge de Família, sempre que els professionals tinguin una preparació adequada. Aquestes petites intervencions aporten molts beneficis als pacients ja que donen resposta a demandes freqüents, urgents o no, a les consultes d’atenció primària, que abans es derivaven a altres especialitats.

Acreditació: Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 2 crèdits 09/036699-MD

Dirigit a

Metges interessats en realitzar procediments de cirurgia menor a la consulta d’Atenció Primària i que vulguin aprendre a tractar quirúrgicament les diferents ferides cutànies.

Objectius

 • Posar-se al dia en aspectes medicolegals.
 • Adquirir els coneixements i habilitats necessàries per la correcta valoració de les ferides i el seu tractament quirúrgic.
 • Conèixer el material quirúrgic i el seu ús pràctic.
 • Aprendre les diferents tècniques d’anestèsia, com tractar i col·locar drenatges, realitzar les diferents tècniques de sutures: cutànies, subcutànies, contínues i discontínues, tractar la patologia de l’ungla.
 • Adquirir tècniques per a tractament de lesions dermatològiques.
 • Adquirir tècniques i prevenció davant de complicacions.
 • Millorar l’atenció a la ciutadania, ja que la realització d’aquesta cirurgia des de l’Atenció Primària permet que els pacients no hagin de desplaçar-se a l’hospital per a la visita prèvia, ni per a la intervenció ni per a les cures posteriors.

Programa

Mòdul Teòric:

Introducció. Aspectes medicolegals. Criteris d'inclusió i exclusió. Recursos. Consentiment informat. Anestèsia local. Tòpica. Infiltració. Troncular. Dosi. Tècniques. Complicacions. Prevenció de les complicacions i tractament. Sutures quirúrgiques. Principis generals. Sutures Discontínues. Sutures Contínues. Sutures en pla cutani i subcutani. Adhesius tissulars. Grapes. Ferides. Classificació i criteri d'actuació. Valoració. Tractament. Complicacions. Abscessos cutanis. Tractament i col·locació de drenatges. Patologia de l'ungla. Hematoma subunguial. Paroníquia. Panadizo. Ungla encarnada. Tècniques per a tractament de lesions dermatològiques. Escissió fusiforme. Biòpsies. Crioteràpia.

Mòdul Pràctic:

 • Sutures en pla cutani i subcutani
 • Sutures discontínues: punt simple, punt simple amb el nus invertit, punt matalasser vertical, punt matalasser horitzontal, punt matalasser horitzontal semienterrat
 • Sutures contínues: punt continu simple, punt continu bloquejant, punt intradèrmic.
 • Infiltració anestèsica

Docents

Eva Guisantes Pintos.

Llicenciada en Medicina. Especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora. Metge adjunt de l'Hospital de Terrassa. Directora de Clínica Mandri Barcelona.

Eva Guisantes Pintos.

Llicenciada en Medicina. Especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora. Metge adjunt de l'Hospital de Terrassa. Directora de Clínica Mandri Barcelona.

3 motius per fer aquest curs

01.

Enfoc del curs totalment pràctic que et permetrà fer procediments de cirurgia menor in situ.

02.

Dissenyat i impartit per docents de reconegut prestigi i àmplia experiència en l’àmbit quirúrgic.

03.

Aprendràs a tractar quirúrgicament les diferents ferides cutànies i afegiràs valor a la teva pràctica assistencial.

Testimonis

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te