Actualització i innovació

Promoció de la salut a la feina: la cura de la salut del professional

Curs de la Fundació Galatea

Curs promocio galatea online

Descripció

Està demostrat que les professions amb un gran component vocacional i de servei, com ara totes les de l’àmbit de la salut, són susceptibles d’elevats nivells d’estrès i desgast emocional.

El compromís personal i social que caracteritza la identitat dels professionals de la salut, és una factor que pot actuar com a font fonamental de satisfacció i benestar. Però quan la complexitat és molt elevada, les demandes de la tasca excessives i l’equilibri necessari entre l’esforç i la recompensa es trenca; aquest compromís pot esdevenir un factor de risc per a la salut dels professionals i, per tant, per la qualitat de la seva feina i per l’atenció als ciutadans.

Les formes individuals de situar-se en la realitat laboral són també en gran part, determinants del grau de benestar en l’exercici de la feina. Per aconseguir un bon ajust, és necessària la comprensió de l’entorn com a sistema i el desenvolupament de recursos i habilitats en l’esfera emocional i relacional.

Aquest curs on line pretén ser una eina que ajudi al desenvolupament d’una vivència més satisfactòria de la feina i a prevenir l’estrès laboral i el desgast professional. Es tracta que els professionals puguin transferir els aprenentatges a l’exercici i la vivència professional i, per tant millorar la seva capacitat adaptativa i la seva qualitat en l’atenció als ciutadans. 

 

Si estàs interessat en la realització d'aquest curs contacta amb Fundació Galatea

Per a més informació, visita LINK

Per a qualsevol dubte, pots contactar amb 93 567 88 56 o fgalatea@fgalatea.org

 

Acreditació:

Dirigit a

Curs online adreçat a tots els professionals del sector salut i social.

Objectius

Objectius Generals: 

  • Millorar els recursos i les habilitats pel desenvolupament professional saludable.
  • Oferir un espai per l’aprenentatge i la reflexió sobre els factors psicosocials implicats en el continu de salut – malaltia. 

Objectius específics:

  • Identificar els principals factors relacionats amb la salut mental laboral.
  • Conèixer els principals conceptes relacionats amb l’estrès i el desgast professional.
  • Potenciar els recursos d’afrontament adaptatiu dels alumnes, davant les situacions generadores d’estrès.
  • Identificar aspectes bàsics per a dissenyar un pla de desenvolupament personal i professional.

Programa

Mòdul 1. L’estrès, la salut i el benestar professional

Mòdul 2. La naturalesa de les emocions

Mòdul 3. De l’emoció a l’acció intel·ligent

Mòdul 4. Del pensament a l’acció

Docents

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te