Actualització i innovació

Introducció a la Responsabilitat Professional Mèdica i la Seguretat Clínica

Responsabilitat Professional Mèdica i Seguretat Clínica

Descripció

La responsabilitat Professional Mèdica (RPM) està en debat d’actualització permanent i requereix de coneixements medicolegals de forma contínua. Adquirir uns coneixements bàsics sobre RPM associats a la Seguretat Clínica (SC) ajuda molt als metges/ses i també a la resta de professionals sanitaris a desenvolupar una actuació més segura.

En els últims anys les reclamacions contra metges per presumpte error, negligència, imprudència o per danys en una actuació mèdica estan experimentant un lleuger increment à España, però sense arribar al nivell d’EEUU o d’alguns països anglosaxons, el que està provocant un augment de sensibilitat a la professió mèdica.

Els actes derivats de l’exercici professional del metge poden donar lloc a diferents tipus de responsabilitat en funció de l’àmbit d’actuació. Així, podem distingir una responsabilitat penal, civil, contenciosa-administrativa i, finalment, una ètico -deontològica i col·legial.

En els últims anys, els programes de prevenció de riscos, seguretat del pacient, protocols i guies de pràctica clínica han sorgit prolíficament. A més, com un fenomen de resposta a aquesta preocupació sanitària, s'han organitzat grups de treball en diverses societats científiques, que estan publicant multitud de protocols i guies de pràctica clínica. A més s’objectiva l'interès de molts professionals sanitaris pels coneixements medicolegals que els dona seguretat en la seva pràctica mèdica i la responsabilitat professional mèdica és un d'ells.

L'alumne disposa de 3 setmanes per acabar el curs des del seu registre i accés. 

 

Acreditació: Sol·licitada al CCFCPS

Dirigit a

Metges de qualsevol especialitat, infermeres, psicòlegs clínics en ciències de la salut, odontòlegs, fisioterapeutes i podòlegs.

Objectius

Adquirir les habilitats i coneixements en l’àmbit de la responsabilitat professional mèdica

Programa

  • Exercici actual de la medicina. Error mèdic i Seguretat Clínica. Aprendre de l’error.
  • Responsabilitat professional mèdica (RPM). Conceptes. Definicions.
  • Context actual de les reclamacions per suposada RPM. Tipus de reclamacions. Com és el procés de reclamació? 
  • RPM per especialitats.
  • Conseqüències de les reclamacions per suposada RPM. Medicina defensiva. Segona víctima. 
  • Recomanacions per millorar la seguretat clínica i reduir les reclamacions per suposada RPM.

Docents

Josep Arimany i Manso

Metge especialista en medicina legal i forense. Director del Departament de praxi del CoMB i del servei de responsabilitat professional del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.

Carles Martín Fumadó

Metge forense responsable de la Unitat de Medicina Legal del Col·legi de Metges de Barcelona.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te