Actualització i innovació

Habilitats comunicacionals i d'entrevista clínica a la consulta

comunicació mege-pacient

Descripció

Tenir unes bones habilitats comunicatives és indispensable en la pràctica clínica i esdevé clau per l’èxit de la relació metge-pacient.  

L’èxit de l’entrevista clínica depèn en bona mesura de la qualitat de la comunicació metge-pacient. Com duem a terme aquesta comunicació assistencial? Quin paper juga la comunicació no verbal?  Com podem millorar les habilitats d'escolta? Com informem i motivem als pacients? Com fem front a una situació difícil des del punt de vista de la comunicació?

Aquest curs està dissenyat des d'una perspectiva 100% pràctica i permetrà els participants treballar en grups reduïts les habilitats necessàries per desenvolupar amb fluïdesa una comunicació d'èxit amb els equips, els pacients i les seves famílies. La sessió, que comptarà amb eines altament participatives i dinàmiques de role play, permetrà així mateix la compartició d'experiències del dia a dia i el treball de casos reals de l'àmbit assistencial.

El curs està dirigit i impartit pel Dr. Josep Maria Bosch, del Grup Comunicació i Salut de semFYC, que porta més de 25 anys treballant per humanitzar l’assistència sanitària i millorar la comunicació assistencial.

 

Acreditació:

Dirigit a

Metges i metgeses de qualsevol especialitat que vulguin potenciar i millorar les seves habilitats de comunicació assistencials. 

Objectius

• Incrementar la capacitat d‘observació del procés comunicacional en la consulta.

• Afavorir la incorporació d’habilitats comunicacionals i la capacitat resolutiva de les consultes.

• Facilitar la motivació i l’interès per dur una pràctica clínica reflexiva.

• Disminuir el risc de "burnout" dels professionals.

Programa

1. Introducció a la comunicació assistencial.

• Entrevista centrada en el pacient.

• Integració de la comunicació no verbal en la consulta.

2. Avaluació de la demanda

• Tipus d’entrevista (semiològica, psicosocial, de suport emocional).

• Habilitats d’escolta.

• Integració de l’anamnesi amb l’exploració física.

3. Resolent la consulta

• Informar, negociar i motivar.

4. Situacions difícils en la pràctica clínica.

      * Prevenció i abordatge de l'agressivitat en la consulta

Docents

Josep Ma. Bosch Fontcuberta

Doctor en Medicina i Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Membre del Grup Comunicacio i Salut de la semFYC.

Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te